Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Lansering av utbildning för patientföreträdare

Torsdagen den 23 februari 2023 medverkade Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne i en panel kopplat till Funktionsrätt Sveriges lansering av utbildning för patientföreträdare.
Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.
Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver.

Aktuella projekt

Projektet startades 2021 och är ett samarbetsprojekt mellan Innovation Skåne, RISE och Funktionsrätt Skåne.

Funktionsrätt Skånes roll i projektet är att introducera metoder för samskapande aktiviteter. 

CoDeAc handlar om hur eHälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla

Funktionsrätt Skåne
Skip to content