Rapsfält.

Björn och Linda är nya styrelsemedlemmar

Linda Andersson och Björn Carlqvist

Vid Funktionsrätt Skånes årsmöte den 28 april valdes Björn Carlqvist och Linda Andersson in som ersättare i Funktionsrätt Skånes styrelse.

Björn är ordförande i HjärtLung Skåne och Linda är engagerad i styrelsen i Astma- och allergiföreningen Skåne.

Vi hälsar dem välkomna till Funktionsrätt Skåne och ställer tre snabba frågor till Björn…

 

Hej Björn! – Vilka är dina hjärtefrågor som du tar med dig till Funktionsrätt Skåne?

Rehabiliteringen av hjärt- och lungsjuka

Vårdcentralernas roll i denna rehabilitering och fortlöpande uppföljning

Personcentrerad vård.

Hälso- och sjukvårdens organisation o dess personalförsörjning

Bättre möjligheter att komma i kontakt med Region Skåne.

Kan bidra md min bakgrund fån landstingsvärlden universitetet och forskning

 

Dela detta inlägg på: