Kallelse till digitalt årsmöte 2020

Karta Otillgänglig

Plats:
Datum: 2020-05-10
Tid: 16:00 - 18:30


Med anledning av coronaviruset är det många föreningar som tvingas ställa in eller skjuta upp sina aktiviteter. Inom Funktionsrätt Skåne har flera av oss engagerade underliggande kroniska sjukdomar. Det betyder att vi behöver vara extra omtänksamma mot varandra i dessa tider.

Zoom — en digital mötesform

Vi på Funktionsrätt Skåne har funderat hur vi ska genomföra Årsmötet 2020. Efter undersökningar och tester kom vi fram till att genomföra det digitalt via programmet Zoom. Digitala lösningar öppnar möjligheter för vissa men kan också innebära trösklar för andra. Därför har vi skapat en lathund med information om förberedelser och tillvägagångssätt. Med lathunden hoppas vi att mötet ska bli tillgängligt för alla våra medlemmar. När din anmälan har mottagits kommer du få en länk till den digitala workshopen samt en lathund med instruktioner att följa.

Praktiskt information

Varje medlemsorganisation i Funktionsrätt Skåne har rätt att delta med två ombud.

Datum: Tisdagen den 26 maj.
Tid: Årsmötet startar 16.00 och avslutas senast 18.30. Mötet öppnas 15.30 för test av program och teknik.
Anmälan: Anmäl dig till boka@funktionsrattskane.se eller 040-23 64 40.
Ange namn, adress, e-post, organisation och eventuell behov av anpassning. Anmälda deltagare får möteshandlingar samt praktiskt information för att delta i mötet. Sista anmälningsdag är fredag 22 maj.
Frågor: Kontakta Funktionsrätt Skånes kansli på info@funktionsrattskane.se eller 040-23 64 40.

Varmt välkomna!

Gerd Winoy Mowitz

Ordförande

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.