Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Författarnamn: Natalie Bengtsson

Delaktig Kultur

Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.

Universell utformning på skånska museer

I projektet, som pågår 2017 – 2018, dokumenterar två grupper av museernas anställda och enskilda medlemmar från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer tillgänglighet och delaktighet på Regionmuseet i Kristianstad och Kulturen i Lund. Arbetet görs tillsammans med Certec, Lunds Tekniska Högskola, utifrån universell utformning. Projektet bidrar till museernas utveckling av arbetet med tillgänglighet och inkludering. Det kommer …

Universell utformning på skånska museer Läs mer »

Funktionsrätt Skåne
Skip to content