Kvinna som går i rapsfält.

Biobesöket

Om du upplever att biobesöket inte är möjligt att genomföra i enlighet med FN-konventionen kan du

  • Kontakta platschefen på biografen/biografägaren.
  • Kontakta biokedjans ledning.
  • Kontakta tillgänglighetssamordnare i din kommun

Förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning finns inskrivet i Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar.  Regeringsformens rättighetskatalog kan åberopas inför domstol.

I övrigt kan man inte hänvisa till regeringsformens bestämmelser inför domstol, men, andra lagar eller förordningar får inte strida mot dess bestämmelser. Den 1 januari 2015 infördes dessutom bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i Diskrimineringslagen.

Svenska lagar att fördjupa sig i inom tillgänglighetsområdet

Plan- och bygglag (länk, öppnas i nytt fönster)

Plan- och byggförordning (länk, öppnas i nytt fönster)

Förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler (länk, öppnas i nytt fönster)

Lag om offentlig upphandling (länk, öppnas i nytt fönster)

Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (pdf, öppnas i nytt fönster)

Dela detta inlägg på: