Snart dags för årets sista ordförandeträff

 

Måndagen den 3 december håller vi årets sista ordförandeträff, på Norra Station i Hässleholm.

Vi kommer bland annat att presentera resultatet av undersökningen “Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa” som vi genomfört under hösten.

Vi kommer också att börja diskutera hjälpmedel eftersom Funktionsrätt Skåne startar ett nytt hjälpmedelsprojekt i december – “Framtidens hjälpmedel i Skåne”.

Dessutom kommer Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne för att prata om hur Region Skånes organisation kommer att se ut de kommande fyra åren.

Vi avslutar dagen med en gemensam jullunch.

Se mer information i inbjudan: Inbjudan HSO Skånes ordförandeträff, 2018-12-03

Målgrupp för mötet är ordförande i Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer och en ytterligare deltagare. Anmäl dig till e-post boka@funktionsrattskane.se, i formuläret här nedanför eller via telefon 040 – 23 64 40.

Vi ses!

 

Kom och lär dig göra bra, begripliga enkäter!

Glödlampa bland gröna moln.

Fika

Nu bjuder Funktionsrätt Skåne in till en utbildning som handlar om att göra enkäter. Vi träffas under en kväll för att lära oss mer om hur man skapar tillgängliga och begripliga enkäter, och vad som kan vara bra att tänka på. När du går hem från utbildningen har du garanterat fått inspiration och material som du kan använda i nästa medlemsundersökning.

Utbildare är Stefan Johansson, Begripsam, och Rebecka Hansen, Funktionsrätt Skåne.

För mer information, se inbjudan här: Inbjudan enkätutbildning med HSO Skåne, 2018-10-24

Du kan anmäla dig till e-post boka@funktionsrattskane.se eller via formuläret här nedanför.

Varmt välkommen!

Dialogmöte med Funktionsrätt Skåne, 23 – 24 augusti

Två personer diskuterar

I slutet av augusti är det dags för dialogmöte och kick-off i Höllviken.

I år blir det en tvådagars träff med övernattning. Vi har fått ihop ett riktigt bra program med intressanta föreläsningar och workshops. Träffen i Höllviken är ett bra sätt att starta igång höstens arbete.

Klicka på länken här nedanför så kommer du till inbjudan (öppnas i nytt fönster):

Inbjudan till dialogmöte, 23 – 24 augusti

Vi ses!

 

Du kan anmäla dig till mötet via formuläret här nedanför.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Klicka här.

 

Björn och Linda är nya styrelsemedlemmar

Vid Funktionsrätt Skånes årsmöte den 28 april valdes Björn Carlqvist och Linda Andersson in som ersättare i Funktionsrätt Skånes styrelse.

Funktionsrätt Skåne arrangerar valdebatt 28 april i Lund

Under debatten får du svar på vad Region Skånes politiker vill göra för personer med funktionsnedsättning de kommande fyra åren. Politiker från samtliga partier i Region Skåne kommer att delta. Hälso- och sjukvårdsfrågor och funktionshinderfrågor kommer att stå i fokus under debatten.

Debattledare är Teddy Landén, journalist och tidigare programledare för SVT och TV4.

 

Praktisk information

 

Tid: Lördagen den 28 april. Start med kaffe 9.00, debatten börjar 9.30. Avslut med lunch vid 12.00. 

Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Busshållplats: “Lund Ideon Gateway”.

Kostnad: Mötet är kostnadsfritt. Utebliven deltagare som inte anmält förhinder debiteras 400 kr. Resekostnader står du för. 

Anmälan: Du anmäler dig via e-post boka@funktionsrattskane.se

I mejlet uppger du ditt namn, adress, e-post, organisation och behov av anpassning.

Sista anmälningsdag är den 20 april. 

 

 Välkommen med din anmälan!

Inbjudan Funktionsrätt Skånes kongress 27 – 28 april

Vi hälsar dig välkommen till Funktionsrätt Skånes kongress den 27-28 april. Under fredagen håller vi en kongresskonferens, på lördagen håller vi politisk valdebatt och årsmöte. Temat för kongressen är ”delaktighet” och du som deltagare har stora möjligheter att vara delaktig och påverka Funktionsrätt Skånes arbete framöver. Inbjudan riktar sig till dig som arbetar med intressepolitik i våra medlemsorganisationer, eftersom konferensen fokuserar på intressepolitiskt arbete. Tre deltagare per organisation får närvara, fler i mån av plats.

Läs mer i inbjudan och anmäl dig i anmälningsformuläret nedan. Välkommen!

Inbjudan till HSO Skånes kongress 2018 (Länken öppnas på ny sida).

Konstruktiva diskussioner är en del av lösningen

Mitt i samrådsträffarna om vårdkedjan och färdtjänsten är det dags att börja tänka konstruktivt. Båda grupper fick i uppgift att ta fram prototyper. Övningen beskrevs som en givande utmaning som öppnade upp för nya perspektiv.

Samrådsträffarnas grundtanke är att samma grupp ses flera gånger och diskuterar samma ämne. Då blir det naturligt att gruppen utvecklar och fördjupar diskussionerna. Under vår andra samrådsträff var tanken att grupperna skulle vara konstruktiva. Uppgiften blev att skissa på en prototyp för färdtjänsten och att ta fram förslag på hur en bra vårdkedja kan fungera.

En metod som låter alla vara delaktiga

Vi passade på att intervjua Kalle Johnson, ordförande i Unga Funkisar och valberedare i HSO Kristianstad, om hans åsikt om samrådsträffarna.

Metoden vi arbetar med är ny för Funktionsrätt Skåne och för våra medlemmar. Underlagen som vi tar fram här är beroende av våra medlemsorganisationers enskilda medlemmars engagemang. Därför är det extra intressant att höra vad de tycker.

Det är ju första gången vi provar att hålla de här samrådsträffarna. Du är med och diskuterar färdtjänsten. Vad hade du för förväntningar innan första träffen och vilka har du inför den andra?

­ – Inför första träffen tänkte jag att det skulle vara kul att höra bland annat Malmös perspektiv av färdtjänsten, det ser olika ut i olika kommuner. Jag förstod under första träffen att Malmö och Lund har helt annan uppbyggnad än Kristianstad. Inför andra träffen har jag en förväntan om att vi ska kunna ta fram ett par pusselbitar som kan leda till förbättringar, säger Kalle Johnson.

Arbetsättet är som sagt nytt. Hur upplever du potentialen i detta?

–  Jag tror att metoden kan passa min egen förening väldigt bra. Det här med att sätta upp post-it-lappar för att sedan gruppera och prioritera bland grupperna gör att alla kan vara delaktiga i arbetet. Vi har till exempel medlemmar som kan ha svårt att uttrycka sig och då kan en tydlig visualisering hjälpa till.

Har du några andra tankar om våra samrådsträffar?

–  Det är ett bra initiativ. Skånes kommuner har sina egna sätt att driva färdtjänsten på. När vi från olika delar av Skåne träffas får vi en bild av hur olika det ser ut. Jag blev positivt överraskad och nyfiken på hur färdtjänsten faktiskt fungerar i de olika kommunerna. Dessutom hoppas jag att vi här kan hitta idéer som kan förbättra färdtjänsten, något jag tror att vi gör genom att komma på många små idéer.

Tredje och sista samrådsträffen

Samrådsträffarna bygger på en ny metod Funktionsrätt Skåne provar i sin verksamhet. Sista träffens fokuserade på att förfina de prototyper vi tagit fram förra gången. Både inom vårdkedjan och färdtjänsten fick vi fram konkreta förslag på ett underlag som ska förädlas innan Funktionsrätt Skåne utvärderar arbetsmetoden.

Det är kväll på Funktionsrätt Skånes kansli och samrådsträffens deltagare börjar dyka upp. Uppslutningen är lika bra som vid den första samrådsträffen. Vi är här för att diskutera vårdkedjan eller färdtjänsten en sista gång med fokus på att ta fram förslag på lösningar. Efter en gemensam genomgång av materialet från förra gången är det dags att arbeta vidare med våra prototyper från förra träffen.

En metod som engagerar alla

Flera deltagare berättar att de upplever metoden positiv och engagerande. Eftersom att det är gruppen som diskuterar och tillsammans tar fram olika förslag är alla delaktiga. Moderatorerna från Begripsam fungerar som stöd. De styr alltså inte diskussionerna. Det som främst uppmärksammas i samtalen om metoden är att allas kunskap bidrar till lösningarna. Många vill ta med sig metoden till sina egna organisationer.

Att gå från argument till förslag är rätt angreppssätt

Per-Erik Mases från Elöverkänskligas förbund i Skåne län har bidragit med sin kunskap i samrådsträffarna om vårdkedjan. Vi passade på att ställa ett par frågor till honom.

Vad fick dig att anmäla dig till samrådsträffarna från första början?

–  Vår tidigare ordförande har varit den som deltagit i Funktionsrätt Skånes träffar tidigare. Nu är det jag som bor närmast kansliet och därför anmälde mig. Eftersom att jag är anhörig till elöverkänsliga kan jag dessutom delta i arrangemang andra medlemmar inte kan. Min fru hade till exempel inte kunnat gå in i de här lokalerna. Det har varit väldigt intressant att delta och blivit mer intressant ju mer vi grävt i vårdkedjan. Min önskan är att verkligen kunna påverka, både inom och utom Funktionsrätt Skåne, berättar Per-Erik Mases.

Vi ses minst tre gånger per ämne för att kunna utveckla våra diskussioner. Hur tycker du att samrådsträffarna har utvecklats under tiden?

–  Stefan Johansson som håller i våra träffar är bra. Han har erfarenhet av att leda sådant här och är kunnig på området. Jag tycker också att angreppssättet är rätt, att först ta fram argument som sedan leder till förslag. Däremot tycker jag att det sedan inte får vara för många led mellan att underlaget tas fram och att det presenteras för Region Skåne, säger Per-Erik Mases.

Kommentera och förädla underlagen

Det som nu är kvar att göra är att kommentera underlagen från den tredje träffen. Därefter kommer Funktionsrätt Skåne tillsammans med Begripsam att sammanfatta alla underlag. Dessa går sedan att kommentera. Funktionsrätt Skåne kommer sedan att utvärdera både metoden och underlagen.

Social gemenskap viktig för helhetsupplevelsen

Vår första uppstartsträff i Delaktig Kultur höll hus på Dunkers Kulturhus. Förutom att få guidade visningar av ART ABOVE ALL och På Gränsen diskuterade vi enkätresultatet och vad som får oss att vara delaktiga i kulturen. Deltagarna delade med sig av sina tankar och är på så sätt inspiratörer till projektets kommande aktiviteter.

Guidningen av ART ABOVE ALL och På Gränsen var en positiv upplevelse. Där ART ABOVE ALL väckte tankar om vad repetition och rutin betyder för oss utforskade På Gränsen vad gränser innebär och har inneburit för människan i Helsingborg.

Hur upplever vi delaktigheten i kulturen?

Funktionsrätt Skåne skickade ut en enkät om individens upplevelse av delaktighet i kultur. Resultatet presenterades för deltagarna som ett sätt att starta diskussion. Dessutom ger träffarna utrymme för att lyssna in och fånga upp sådant som kan komplettera enkätresultatet.

Samtalen handlade om den egna upplevelsen av delaktighet och vilka aspekter som vi kräver för att känna oss delaktiga. Ett område som generellt upplevs brista är det goda bemötandet. Deltagare berättade hur de upplever att anhöriga inte blir personligt bemötta utan pratade över huvudet på. Det finns även en upplevelse av oförståelse för dolda funktionsnedsättningar som också påverkar bemötandet.

Det är viktigt med en social gemenskap

Det är tydligt att kulturupplevelsen blir ännu bättre med den sociala gemenskapen, något vi i projektet tar med oss till aktivitetsfasen. Möjligheten att diskutera den egna upplevelsen med någon annan höjer upplevelsen menar en deltagare. Det är tydligt att delaktigheten i kulturen behöver att bli bättre. Funktionsrätt Skånes förhoppning är att projektet ska inspirera medlemsorganisationerna till ökad aktivitet på området.

Medlemsorganisationer bidrar med perspektiv

Du pratade under din föreläsning om att låta olika grupper i samhället mötas för att lösa svåra problem och det är en kraftfull idé. Hur ser din vision av våra medlemsorganisationers roll i detta ut?

– Jag tror att de verkligen kan bidra till att vända på pyramiden där informationen om hur framtidens hälso- och sjukvård ska drivas kommer uppifrån från politiker, tjänstemän eller professionen. Med era medlemsorganisationers perspektiv kan vi vända den helt om så att underlaget och riktningen kommer ifrån patienterna. De är inte en homogen grupp utan oerhört heterogen och därmed behöver vi alla förbunden, oavsett om de är medlemmar i Funktionsrätt Skåne eller inte. Även anhöriga är viktiga då anhörigvården blir mer och mer uttalad. Och är man kroniskt sjuk kan den anhöriga bli en väldigt viktig komponent för att få vården att fungera och därför är även deras perspektiv viktigt, säger Ursula Hultkvist Bengtsson.

Anhöriga kanske ser andra perspektiv som kanske vården och patienten själv inte uppmärksammar?

– Precis. Och vara den starka som orkar föra fram synpunkterna eftersom att man som sjuk inte alltid orkar kämpa. Där kommer de anhöriga in som en extra, välinformerad, kraft, menar Ursula Hultkvist Bengtsson.

Vad tar du med dig från idag?

– När det gäller era medlemmar så har jag haft många bra samtal både under lunchen och under dagen där jag verkligen känner frustration över hur hälso- och sjukvården brister idag. Men jag märker också att man inte har gett upp. Det tar jag verkligen med mig och känner mig väldigt stärkt av att så många vill vara med och förändra. Den andra iakttagelsen jag tar med mig är från Björn Erikssons, förvaltningschefen för SUS, föreläsning – jag kände att han hade en stor öppenhet för samverkan med oss alla vilket är positivt, berättar Ursula Hultkvist Bengtsson.