Färgglad fjäril och färgglada blommor.

De offentliga arbetsgivarnas ansvar

Bakgrund

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2015 har regeringen angett att offentliga verksamheter bör ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Men enligt erfarenheter bland annat från ett tidigare projekt (Stegen in i arbetslivet – SIA) mellan Funktionsrätt Skåne och Furuboda Arbetsmarknad är offentliga arbetsgivare inte så bra på att anställa personer med funktionsnedsättning. Även om det officiellt finns ambitioner hos offentliga verksamheter att anställa personer med funktionsnedsättning finns det ibland ett tyst och outtalat motstånd som hindrar det från att ske.

Projektets målgrupp

Projekt DOA riktar sig mot personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga utan arbete och som har sjuk- eller aktivitetsersättning och är under 45 år.

Projektets innehåll och mål

Öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

  • Kommuner anställer 3 personer + 1 per tusen anställda
  • Myndigheter anställer 2-6 personer

Stödja arbetsgivare och arbetstagare i projektet med hjälp av metodiken i Supported employment

Kartlägga orsaker till det motstånd och hinder som finns vid anställning av personer med funktionsnedsättning

Dela detta inlägg på: