Grusstig och äng i solnedgången.

Dialog ökar delaktigheten i Skånes kulturliv

50 personer samlades på World Trade Center i Malmö för att diskutera delaktigheten i Skånes kulturliv. Representanter från kulturverksamheter, Region Skåne och enskilda medlemmar från våra medlemsorganisationer deltog.

Förutom föreläsningar om Region Skånes kulturpolitiska arbete, Moomsteatern och projektet Kultur på recept kunde deltagarna knyta nya kontakter. Tanken är att kontakterna ska användas för att öka delaktigheten och inkluderingen i Skånes kulturliv.

Dialogcafé ger nya perspektiv

Ett inslag som gav nya kontakter men också nya perspektiv var dialogcafét. Deltagarna fick byta grupp och ämne att diskutera med jämna mellanrum. På så vis fick alla träffa varandra.

Till exempel fick grupperna diskutera hur engagemanget för kulturlivet kan ökas och vad delaktighet egentligen innebär.

–  Idag har jag fått med mig mycket nytt att tänka på inför utvecklingen av min verksamhet, berättar en deltagare.

Dela detta inlägg på: