Kvinna som går i rapsfält.

Medlemsorganisationer bidrar med perspektiv

Du pratade under din föreläsning om att låta olika grupper i samhället mötas för att lösa svåra problem och det är en kraftfull idé. Hur ser din vision av våra medlemsorganisationers roll i detta ut?

– Jag tror att de verkligen kan bidra till att vända på pyramiden där informationen om hur framtidens hälso- och sjukvård ska drivas kommer uppifrån från politiker, tjänstemän eller professionen. Med era medlemsorganisationers perspektiv kan vi vända den helt om så att underlaget och riktningen kommer ifrån patienterna. De är inte en homogen grupp utan oerhört heterogen och därmed behöver vi alla förbunden, oavsett om de är medlemmar i Funktionsrätt Skåne eller inte. Även anhöriga är viktiga då anhörigvården blir mer och mer uttalad. Och är man kroniskt sjuk kan den anhöriga bli en väldigt viktig komponent för att få vården att fungera och därför är även deras perspektiv viktigt, säger Ursula Hultkvist Bengtsson.

Anhöriga kanske ser andra perspektiv som kanske vården och patienten själv inte uppmärksammar?

– Precis. Och vara den starka som orkar föra fram synpunkterna eftersom att man som sjuk inte alltid orkar kämpa. Där kommer de anhöriga in som en extra, välinformerad, kraft, menar Ursula Hultkvist Bengtsson.

Vad tar du med dig från idag?

– När det gäller era medlemmar så har jag haft många bra samtal både under lunchen och under dagen där jag verkligen känner frustration över hur hälso- och sjukvården brister idag. Men jag märker också att man inte har gett upp. Det tar jag verkligen med mig och känner mig väldigt stärkt av att så många vill vara med och förändra. Den andra iakttagelsen jag tar med mig är från Björn Erikssons, förvaltningschefen för SUS, föreläsning – jag kände att han hade en stor öppenhet för samverkan med oss alla vilket är positivt, berättar Ursula Hultkvist Bengtsson.

Dela detta inlägg på: