Trävägg och små blommor.

Nationell konferens om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Skåne besöker DHS nationella konferens 4 oktober. Den handlar om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer bland annat att lyssna på arbetsmarknadsministern Ylva Johanssons föreläsning om hur regeringen arbetar med arbetsmarknadsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare som är intresserade av att arbetsmarknadens utveckling för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning är i högre grad utan sysselsättning

Sveriges arbetsmarknad har utvecklats positivt sedan 2014. Däremot är arbetslösheten fortfarande högre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen som helhet. Under 2016 låg arbetslösheten hos befolkningen på 7% jämfört mot 10% bland personer med funktionsnedsättning enligt Statistiska centralbyrån.

Dela detta inlägg på: