Gula och gröna blommor.

Positiv stämning och intressanta dialoger under vår ordförandeträff

 

I förra veckan höll vi ordförandeträff med våra medlemsorganisationer, på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Denna gången träffades vi under två dagar. Vi pratade bland annat om hur vi ska utveckla hälso- och sjukvården och om hur vi ska arbeta smartare i funktionshinderrörelsen. Vi pratade också om digitalisering, tillgänglighet och universell utformning. Nästan 50 representanter från våra medlemsorganisationer fanns på plats och stämningen var väldigt god. Här följer en summering av de fullspäckade dagarna.

 

Fredrik Lennartsson föreläser

Fredrik Lennartsson föreläser

Den skånska hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid

Först ut att tala på torsdagsmorgonen var Fredrik Lennartsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Han talade om den skånska hälso- och sjukvårdens utveckling och framtid. Både Sveriges och Skånes befolkning växer, och vi lever allt längre. Det är positivt, men det innebär också utmaningar. Samhället förändras i snabb takt och digitaliseringen påverkar oss. Vi söker information, kommunicerar och söker hjälp på nya sätt. Patienterna i hälso- och sjukvården är också kunnigare, mer pålästa och ställer högre krav. Detta behöver beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården förhålla sig till, och fördela resurserna klokt. Det kommer också bli ännu viktigare att satsa på förebyggande och främjande arbete, så att färre personer behöver uppsöka hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens verksamheter behöver också utveckla sina arbetssätt för att jobba så effektivt och bra som möjligt.

 

David Sparv föreläser

David Sparv föreläser

Patienten som partner – ett viktigt fokusområde

David Sparv från SUS ledningsgrupp, Skånes Universitetssjukvård, berättade om deras arbete ”Patienten som partner”. I takt med att dagens patienter blir kunnigare och mer självständiga är det viktigt att jobba med patientdelaktighet. Patienten är expert på sin egen kropp och det är viktigt att lyssna på patientens berättelse. Målet är att patienten ska bli en del av teamet i sin egen vårdprocess och att delaktigheten ska öka. David berättade att läkare under 1700-talet var duktigare på att lyssna på patientens berättelse än vad dagens läkare är, generellt. På 1700-talet fanns inte lika mycket fakta och forskning att använda, då var patientens berättelse avgörande för att kunna sätta diagnos. Funktionsrätt Skåne för en dialog om samarbete med SUS på det här området, det ska bli spännande att se vad vi kan göra tillsammans.

På temat “möten i vården, kommunikation och bemötande” lyssnade vi också på Marcelo Rivano Fischer, psykolog och chef vid Smärtrehabiliteringen i Region Skåne. Han talade om hur viktigt det är med god kommunikation, för att skapa delaktighet och förståelse i vårdmötena. Ibland kan det vara svårt att kommunicera och nå fram med sitt budskap – alla är olika bra på det.             – Men jag är helt övertygad om att man kan träna upp sin förmåga att kommunicera och sätta sig in i andras situationer, förklarade Marcelo.

 

Deltagare under mötet

Deltagare under mötet

Härlig energi och goda idéer bland deltagarna

Vi hann också med ett par workshops, där vi diskuterade olika områden. Ett av områdena var ”Organisationsutveckling – hur kan vi arbeta smartare i funktionshinderrörelsen?”. Rapporten ”Sjukt engagerad” (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015) var en utgångspunkt i arbetet. Den beskriver funktionshinderrörelsens möjligheter och utmaningar på ett bra sätt. Vi diskuterade idéer och tankar som handlade om sociala medier, hemsidor och medlemsundersökningar. Där kan vi bli bättre. Vi kan också bli bättre på att värva nya medlemmar och nå ut till nya målgrupper.

Tillgänglighet och universell utformning går hand i hand

På fredagen fick vi besök av Kristofer Hansson, forskare vid Lunds universitet, som berättade om projektet ”Tillgänglighetens motstånd”. Det driver han tillsammans med Hanna Egard, forskare vid Malmö universitet. Projektet ska undersöka tillgänglighet i olika miljöer genom att följa personer med funktionsnedsättning i deras vardag.

Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec, LTH, kom också för att berätta om resultaten i projektet ”Universell utformning på skånska museer”. Det är ett projekt som Funktionsrätt Skåne och Certec driver tillsammans. Universell utformning är ett område som kommer bli allt viktigare att jobba med framöver. Det är nämligen en prioriterad strategi i den nationella funktionshinderpolitiken. Därför är det viktigt att vi börjar lägga grunden för det arbetet redan nu, genom att lära oss mer om universell utformning. Funktionshinderrörelsen behöver vara med i arbetet och peka på goda exempel och hitta rimliga kompromisser i utformnings- och designprocesser.

 

Thomas, Dolores och Stefan

Thomas, Dolores och Stefan

Undersökning om personer med funktionsnedsättning och internet i Skåne

Stefan Johansson, forskare vid KTH och verksamhetsledare vid Begripsam, pratade om digitaliseringens utmaningar tillsammans med Dolores Öhman, (MP), regionråd och ordförande i Region Skånes e-hälsoberedning. Fler och fler tjänster blir digitala och det är viktigt att se till att de blir tillgängliga och användarvänliga. I våras presenterade Begripsam sin undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”, som är en skuggundersökning av Statistiska Centralbyråns undersökning ”Svenskarna och internet”. Begripsams undersökning visar att nästan hälften av deltagarna tycker att internet är svårt. Det resultatet fångade Dolores Öhman upp, och bestämde att Region Skåne ska göra en fördjupad undersökning om personer med funktionsnedsättning och e-hälsa i Skåne. Funktionsrätt Skåne ska genomföra undersökningen tillsammans med Begripsam, på uppdrag av Region Skåne. Det kommer mer information om undersökningen snart.

Dela detta inlägg på: