Rapsfält

Samrådsträffar om hjälpmedel med intressanta diskussioner

Tommy Jansson pratar Läsplatta med skrivtolkning Prioriteringsövning vid möte

Vi har nu hållit två träffar där vi diskuterat hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning i Skåne. Hjälpmedel är ett ämne som engagerar många personer i funktionshinderrörelsen. Tillgången till bra hjälpmedel spelar en väldigt viktig roll för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt liv. Vi har hållit träffarna som en del av projektet ”Framtidens hjälpmedel i Skåne”, som vi driver i samarbete med Region Skånes hjälpmedelsverksamhet och DHR Skåne och SRF Skåne.

Vi har träffats enligt metoden ”Tre kvällar om…” som innebär att deltagarna diskuterar ett ämne i tre olika steg:

 1. Probleminventering
 2. Prioritering av problemen
 3. Ta fram lösningsförslag och idéer

Det finns ganska många saker på hjälpmedelsområdet som kan förbättras. Det delade huvudmannaskapet mellan region och kommun är en utmaning, det skapar ofta otydlighet och kommunikationsproblem. Det är svårt att veta vart man ska vända sig och vilka hjälpmedel som finns var.

De här områdena har vi diskuterat under träffarna:

 • Synpunkter på produkter
 • Onödig byråkrati
 • Kommunikation och samordning mellan region och kommun samt övergången från barn till vuxen
 • Förskrivarens bemötande och kompetens
 • Vår kunskap och möjlighet till inflytande
 • Upphandlingsarbete
 • Uppföljning – hur fungerar hjälpmedlet?
 • Jour och reparationer
 • Digitala hjälpmedelstjänster och information

Nästa steg i arbetet blir att klura ut smarta idéer och förslag till förbättringar. Vi kommer också att skicka ut en enkät som handlar om Region Skånes hjälpmedelssortiment.

Dela detta inlägg på: