Samverkan på politisk nivå

Region Skåne samverkar med Skånes funktionshinderrörelse på olika sätt. Vi är en aktiv del av detta och finns representerade i de olika funktionshinderråden i Region Skåne.

I funktionshinderråden träffar vi varandra

Fyra personer som håller om varandra och blickar ut mot ett berg.

Ett exempel på samverkan med funktionshinderrörelsen är funktionshinderråden. Där träffar företrädare för funktionshinderrörelsen politiker och tjänstemän. Idag finns det både ett centralt funktionshinderråd och flera inom Region Skånes olika förvaltningar. Funktionsrätt Skåne har fyra ledamöter i det centrala funktionshinderrådet.

Funktionsrätt Skåne för dessutom en kontinuerlig dialog med andra  funktionshinderorganisationer i funktionshinderråden för att hitta gemensamma frågor att driva.

Planeringsdelegationen förbereder aktiviteter

Fyra personer som håller om varandra och blickar ut mot ett berg.

Det finns även en planeringsdelegation till det centrala funktionshinderrådet, där Funktionsrätt Skåne ingår. Planeringsdelegationen består, förutom av brukarrepresentanter, av ledande politiker från regionstyrelse och nämnder. Planeringsdelegationen förbereder funktionshinderrådets temainriktade aktiviteter. Denna planeringsdelegation är den enda samverkan som den skånska politiken har med funktionshinderrörelsen.