Öresundsbron

Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa – nu är undersökningen klar!

Rebecka Hansen med enkät om e-hälsa

Under hösten 2018 genomförde Funktionsrätt Skåne undersökningen ”Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa”. Vi gjorde undersökningen tillsammans med Begripsam, på uppdrag av Region Skåne. Syftet med undersökningen var att ta reda på inställningen till e-hälsa och digitala vårdtjänster bland personer med funktionsnedsättningar. Det blev en väldigt lyckad undersökning med fler än 900 deltagare. Rapporten som visar vad vi kom fram till är nu klar. Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer kommer också att få ta del av rapporter som är specifika för olika funktionsnedsättningar och svårigheter. Stort tack till alla som gjorde undersökningen möjlig och deltog!

Undersökningen är avslutad, men det betyder inte att arbetet är slut. Med undersökningen och rapporten som utgångspunkt kommer vi nu att arbeta vidare med digitalisering och e-hälsa, i syfte att kunna utforma digitala tjänster som fungerar för alla. Vi kommer bland annat att hålla utbildningar med fokus på att höja den digitala kompetensen bland personer med funktionsnedsättningar i Skåne. Mer information om detta kommer under våren. Till dess, trevlig läsning! Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring rapporten.

Här hittar du rapporten som PDF-dokument:

2018 Rapport-Skåningar med funktionsnedsättning och e-halsa

Dela detta inlägg på: