Rapsfält.

Social gemenskap viktig för helhetsupplevelsen

Vår första uppstartsträff i Delaktig Kultur höll hus på Dunkers Kulturhus. Förutom att få guidade visningar av ART ABOVE ALL och På Gränsen diskuterade vi enkätresultatet och vad som får oss att vara delaktiga i kulturen. Deltagarna delade med sig av sina tankar och är på så sätt inspiratörer till projektets kommande aktiviteter.

Guidningen av ART ABOVE ALL och På Gränsen var en positiv upplevelse. Där ART ABOVE ALL väckte tankar om vad repetition och rutin betyder för oss utforskade På Gränsen vad gränser innebär och har inneburit för människan i Helsingborg.

Hur upplever vi delaktigheten i kulturen?

Funktionsrätt Skåne skickade ut en enkät om individens upplevelse av delaktighet i kultur. Resultatet presenterades för deltagarna som ett sätt att starta diskussion. Dessutom ger träffarna utrymme för att lyssna in och fånga upp sådant som kan komplettera enkätresultatet.

Samtalen handlade om den egna upplevelsen av delaktighet och vilka aspekter som vi kräver för att känna oss delaktiga. Ett område som generellt upplevs brista är det goda bemötandet. Deltagare berättade hur de upplever att anhöriga inte blir personligt bemötta utan pratade över huvudet på. Det finns även en upplevelse av oförståelse för dolda funktionsnedsättningar som också påverkar bemötandet.

Det är viktigt med en social gemenskap

Det är tydligt att kulturupplevelsen blir ännu bättre med den sociala gemenskapen, något vi i projektet tar med oss till aktivitetsfasen. Möjligheten att diskutera den egna upplevelsen med någon annan höjer upplevelsen menar en deltagare. Det är tydligt att delaktigheten i kulturen behöver att bli bättre. Funktionsrätt Skånes förhoppning är att projektet ska inspirera medlemsorganisationerna till ökad aktivitet på området.

Dela detta inlägg på: