Kvinna som går i rapsfält.

Tredje och sista samrådsträffen

Samrådsträffarna bygger på en ny metod Funktionsrätt Skåne provar i sin verksamhet. Sista träffens fokuserade på att förfina de prototyper vi tagit fram förra gången. Både inom vårdkedjan och färdtjänsten fick vi fram konkreta förslag på ett underlag som ska förädlas innan Funktionsrätt Skåne utvärderar arbetsmetoden.

Det är kväll på Funktionsrätt Skånes kansli och samrådsträffens deltagare börjar dyka upp. Uppslutningen är lika bra som vid den första samrådsträffen. Vi är här för att diskutera vårdkedjan eller färdtjänsten en sista gång med fokus på att ta fram förslag på lösningar. Efter en gemensam genomgång av materialet från förra gången är det dags att arbeta vidare med våra prototyper från förra träffen.

En metod som engagerar alla

Flera deltagare berättar att de upplever metoden positiv och engagerande. Eftersom att det är gruppen som diskuterar och tillsammans tar fram olika förslag är alla delaktiga. Moderatorerna från Begripsam fungerar som stöd. De styr alltså inte diskussionerna. Det som främst uppmärksammas i samtalen om metoden är att allas kunskap bidrar till lösningarna. Många vill ta med sig metoden till sina egna organisationer.

Att gå från argument till förslag är rätt angreppssätt

Per-Erik Mases från Elöverkänskligas förbund i Skåne län har bidragit med sin kunskap i samrådsträffarna om vårdkedjan. Vi passade på att ställa ett par frågor till honom.

Vad fick dig att anmäla dig till samrådsträffarna från första början?

–  Vår tidigare ordförande har varit den som deltagit i Funktionsrätt Skånes träffar tidigare. Nu är det jag som bor närmast kansliet och därför anmälde mig. Eftersom att jag är anhörig till elöverkänsliga kan jag dessutom delta i arrangemang andra medlemmar inte kan. Min fru hade till exempel inte kunnat gå in i de här lokalerna. Det har varit väldigt intressant att delta och blivit mer intressant ju mer vi grävt i vårdkedjan. Min önskan är att verkligen kunna påverka, både inom och utom Funktionsrätt Skåne, berättar Per-Erik Mases.

Vi ses minst tre gånger per ämne för att kunna utveckla våra diskussioner. Hur tycker du att samrådsträffarna har utvecklats under tiden?

–  Stefan Johansson som håller i våra träffar är bra. Han har erfarenhet av att leda sådant här och är kunnig på området. Jag tycker också att angreppssättet är rätt, att först ta fram argument som sedan leder till förslag. Däremot tycker jag att det sedan inte får vara för många led mellan att underlaget tas fram och att det presenteras för Region Skåne, säger Per-Erik Mases.

Kommentera och förädla underlagen

Det som nu är kvar att göra är att kommentera underlagen från den tredje träffen. Därefter kommer Funktionsrätt Skåne tillsammans med Begripsam att sammanfatta alla underlag. Dessa går sedan att kommentera. Funktionsrätt Skåne kommer sedan att utvärdera både metoden och underlagen.

Dela detta inlägg på: