Gula och gröna blommor.

Välkommen Sarah Granholm!

Kansliet har fått förstärkning i form av Sarah Granholm. Hon kommer främst att arbeta med projektet Delaktig kultur. Hennes bakgrund inom kultur, foto och kommunikation är högst relevant. Här får vi lära känna Sarah lite närmare.

Du är ska bland annat arbeta med projektet Delaktig kultur. Varför lockar projektet dig?

– Projektet lyfter hur viktigt det är att kultur ska vara tillgängligt för alla. Jag vill engagera mig i meningsfullt arbete och kulturområdet ligger mig nära. Därför tilltalar projektet mig. Vi kommer att se ökad aktivitet inom kulturområdet. Vi kommer också att få en djupare förståelse för hur deltagarna upplever delaktighet till kultur och kunna diskutera kring positiva aspekter som utvecklingsmöjligheter. Det känns dessutom spännande att arbeta behovsbaserat genom att utveckla aktiviteter utifrån deltagarnas input och intressen.

Kultur är viktigt för dig, och den ska vara möjlig att delta i på alla sätt, på lika villkor, för alla. Kan du berätta lite om vikten av delaktig kultur för individen och samhället?

– Jag intresserar mig för kulturskapande och dess plats i utvecklingsfrågor. Mycket kan hända när vi är kreativa och skapande. Jag tror att kulturutövande kan fungera som katalysator för positiv förändring på ett personligt och samhällsutvecklande plan. Att ha tillgång till kultur betyder tillgång till mötesplatser, uttryckande och berättande samt skapar social gemenskap. Genom kulturella uttryck kan vi skapa förståelse för vår omvärld men kan också ifrågasätta eller utmana rådande normer.

Du har en mångfacetterad och spännande bakgrund. Vill du berätta lite om den och dig själv?

– Jag har fokuserat på dans, med egen träning och arbete kring dansen. Min kandidatexamen är kultur- och fotoinriktad och i det senaste har jag arbetat inom den ideella sektorn internationellt, där min roll har varit både administrativ och praktisk. Organisationerna jag arbetat inom förbättrar situationerna för individer i utsatta förhållanden, genom att kulturella uttryck fått fungera som drivkraft.

Dela detta inlägg på: