Rapsfält och sol

Vi behöver dina synpunkter på Region Skånes hjälpmedel och sortiment

Funktionsrätt Skåne samarbetar med Region Skåne för att ta fram synpunkter på hjälpmedelsverksamheten som en del i projekt Framtidens hjälpmedel i Skåne. Syftet är att beskriva hur verksamheten kan förbättras.

Den här enkäten vänder sig till dig som har synpunkter på:

      • Hjälpmedel
      • Sortiment
      • Förskrivning

Enkäten kommer snart publiceras digitalt på Funktionsrätt Skånes hemsida och digitala medier. Hör av dig till oss på Funktionsrätt Skåne om du vill beställa en enkät på papper eller boka en intervju.

 

På bilden syns enkätens framsida med texten Framtidens hjälpmedel i Skåne - en undersökning av Funktionsrätt Skåne om Region Skånes hjälpmedelssortiment

 

 

Dela detta inlägg på: