För ökad delaktighet i samhället

Kärnan i vår verksamhet är att förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättningar. Det gör vi främst genom att delta i olika brukarråd och referensgrupper inom Region Skåne.