Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Synpunkter från vår panel leder till tydligare kallelser framöver

Funktionsrätt Skåne har hjälpt Region Skåne att göra kallelser till vårdbesök mer tydliga och lättlästa.
I december 2023 flyttade Funktionsrätt Skånes kansli till Sallerupsvägen 92
Temat för årets sista dialogmöte den 7 december var hälsa. Det var uppenbarligen ett tema som engagerade.
Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden, skakar hand

Aktuella projekt

Projektet startades 2021 och är ett samarbetsprojekt mellan Innovation Skåne, RISE och Funktionsrätt Skåne.

Funktionsrätt Skånes roll i projektet är att introducera metoder för samskapande aktiviteter. 

CoDeAc handlar om hur eHälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla

Funktionsrätt Skåne
Skip to content