För ökad delaktighet i samhället

Vi vill förändrar samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättningar. Det gör vi främst genom att delta i brukarråd och referensgrupper inom Region Skåne.