Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Funktionsrätt Skånes verksamhet

Funktionsrätt Skåne är en regional paraplyorganisation med grunden i mänskliga rättigheter. Vi företräder ett stort antal patient- och funktionshinderorganisationer med 35- till 40 000 enskilda medlemmar. På Funktionsrätt Skåne driver vi våra medlemmars funktionsrätt – rätten att fungera i samhällets alla delar på lika villkor.

Det nya begreppet funktionsrätt, som introducerades av Funktionsrätt Sverige 2017, för in en dimension av individuella rättigheter i den funktionshinderspolitiska samhällsdebatten. Begreppet flyttar fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett samhälle utformat för alla oavsett funktionsförmåga.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content