Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Intressenter och Samarbetspartners

Vi har ett stort antal intressenter och samarbetspartners.

Region Skåne är vår främsta samarbetspartner

Funktionsrätt Skåne arbetar med regionala frågor som rör Skåne. Flera av våra intresseområden ryms inom Region Skånes ansvarsområde, såsom hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering samt kollektivtrafik och färdtjänst. På dessa områden vill vi gärna samverka och hitta gemensamma lösningar för att nå utveckling och förbättring. Samverkan med Region Skåne sker på flera olika sätt:

  • Formell samverkan där förtroendevalda personer från Funktionsrätt Skåne är engagerade i funktionshinderråd eller i samverkan på förvaltningsnivå. 
  • Deltagande i arbetsgrupper, dialogmöten: Över tid deltar Funktionsrätt Skåne i olika aktiviteter arrangerade av regionen. Dessa aktiviteter är oftast fokuserade på avgränsade frågor eller ämnesområden.
  • Löpande avstämningar: Funktionsrätt Skåne är bollplank och diskussionspartner i frågor som rör vårt verksamhetsområde.
 

 

Region Skånes funktionshinderråd

Funktionsrätt Skåne är representerat i Region Skånes funktionshinderråd. Rådet träffas fyra gånger per år. I funktionshinderrådet deltar förutom brukarorganisationerna, politiker från de flesta av Region Skånes förvaltningar. Rådets innehåll planeras och förbereds av ett arbetsutskott.

Funktionsrätt Skånes funktion i dessa sammanhang är att företräda de organisationer som är anslutna till vår organisation.

 

Andra samarbetspartners

 

Utöver Region Skåne samverkar vi med en rad olika aktörer. Återkommande samarbete har vi med:

Någon håller en liten skylt i handen. På skylten står "Samhället".
Funktionsrätt Skåne
Skip to content