Intressenter och Samarbetspartners

Vi sitter med i ett antal referensgrupper tillsammans med olika intressenter. Förutom detta jobbar vi aktivt med projekt i olika storlekar. Nedan listar vi en del samarbetspartners som vi jobbar tillsammans med för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.