Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Stadgar

Funktionsrätt Skånes stadgar är antagna av vår kongress. Den senaste revideringen gjordes av årsmötet 2022.
Ladda ner Funktionsrätt Skånes stadgar här

Funktionsrätt Skåne har antagit Funktionsrätt Sveriges Värdegrundsdokument
Ladda ner Funktionsrätt Sveriges Värdegrundsdokument här 

Funktionsrätt Skåne
Skip to content