Stadgar

Funktionsrätt Skånes stadgar är antagna av vår kongress. Senaste revidering gjordes av årsmötet 2022.

Ladda ner Funktionsrätt Skånes stadgar här

Funktionsrätt Skåne har antagit Funktionsrätt Sveriges Värdegrundsdokument
Ladda ner Funktionsrätt Sveriges Värdegrundsdokument här