Vad vi tycker

Kärnan i vår verksamhet består av att informera, samverka och driva utvecklingsprojekt. Vi håller också i utbildningar för våra egna medlemmar och andra intresserade aktörer.
Funktionsrätt Skåne arbetar för ett samhälle för alla. Vi driver aktuella frågor och strävar efter att långsiktigt förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättning. Vår största samverkanspartner är idag Region Skåne.

Våra intressepolitiska frågor

  • Rätt till ett självständigt liv och delaktighet i samhället
  • Rätt till hälsa
  • Rätt till utbildning, arbete och tryggad försörjning
  • Strategiska utvecklingsfrågor

Vårt intressepolitiska program gäller under perioden 2018 – 2022.

Ladda ner programmet här: HSO Skånes intressepolitiska program 2018-2022