Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Vad vi gör

  • Vi arbetar för ett samhälle för alla.
  • Vi driver aktuella frågor och strävar efter att långsiktigt förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättning.
  • Vi informerar, samverkar och driver utvecklingsprojekt.
  • Vi håller också i utbildningar för våra egna medlemmar och andra intresserade aktörer.

Vår största samverkanspartner är idag Region Skåne.

Våra intressepolitiska frågor

  • Rätt till ett självständigt liv och delaktighet i samhället
  • Rätt till hälsa
  • Rätt till utbildning, arbete och tryggad försörjning
  • Strategiska utvecklingsfrågor

Vårt intressepolitiska program gäller under perioden 2018 – 2022.

Ladda ner programmet här: HSO Skånes intressepolitiska program 2018-2022

Funktionsrätt Skåne
Skip to content