Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Vad vi tycker

Vår vision är ett samhälle där alla individer kan delta på lika villkor och har samma tillgång till demokratiska och samhällsviktiga institutioner.

Våra intressepolitiska frågor

  • Rätt till ett självständigt liv och delaktighet i samhället
  • Rätt till hälsa
  • Rätt till utbildning, arbete och tryggad försörjning
  • Strategiska utvecklingsfrågor

Vårt intressepolitiska program gäller under perioden 2023-2026. Ladda ner Funktionsrätt Skånes intressepolitiska strategi 2023-2026.

Vad vi gör

  • Vi arbetar för ett samhälle för alla.
  • Vi driver aktuella frågor och strävar efter att långsiktigt förändra samhället så att det blir bättre för personer med funktionsnedsättning.
  • Vi informerar, samverkar och driver utvecklingsprojekt.
  • Vi håller också i utbildningar för våra egna medlemmar och andra intresserade aktörer.

Vår största samverkanspartner är idag Region Skåne.

Stolpe med vägvisare åt flera olika håll - en symbol för vad vi tycker.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content