Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Metoder och arbetssätt

Vi deltar ofta och gärna i projekt som syftar till att utveckla ett mer tillgängligt samhälle. Tillsammans i föreningen har vi en bred och djup kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning och den vill vi gärna sprida.

När vi deltar i projekt vill vi vara med från början till slut. Anledningarna är flera:

 • Vi har kunskap om vad som gjorts inom området tidigare.
 • Vi känner våra medlemsorganisationer samt deras styrkor och svårigheter.
 • Vi kan hjälpa till att arrangera tillgängliga aktiviteter.
 • Vi lämnar, med hänsyn till GDPR, inte ut kontaktuppgifter till våra medlemmar.
 • Genom att vara aktiva genom hela projektet så stärker vi vår egen kunskap och kan därmed leverera bättre i nästa projekt.

Vi strävar efter ett samarbete som präglas av att alla bidrar efter bästa förmåga, vill varandra väl, respekterar varandra och är konstruktiva.

Fungerande metoder

Genom åren har vi hittat ett antal metoder och arbetssätt för att samla in och sprida kunskap om funktionsnedsättningar som fungerar i många sammanhang:

 • Enkäter 
 • ”Tre kvällar om” workshops som behandlar 1. problem, 2. prioritering och 3. önskad framtid.
 • ”Barrier walkthrough” – En grupp extremanvändare resonerar och testar sig igenom en skiss, prototyp eller existerande lösning.
 • ”Kognitiv workthrough” – Studie av hur deltagarna löser en uppgift.
 • Gemensam analys – Se extremanvändarna som medarbetare
 • Användartester

Oavsett om det är ett fysiskt möte, ett digitalt möte eller en enkät, så är det viktigt att anpassa aktiviteten så att den fungerar för deltagarna.

Klokare tillsammans

Vi menar att vårt arbetssätt, där vi arbetar tillsammans, ger bättre resultat än arbetssätt utan den gemensamma föreningskunskapen.

 • Genom att vi verkar som ett paraply för funktionshinderföreningar i Skåne kan vi utnyttja alla medlemsföreningarnas samlade kunskap och erfarenheter. Tillsammans resonerar vi oss fram till fungerande lösningar. Vi levererar breda, väl underbyggda och kloka lösningar.
 • Våra medlemmar litar på att vi enbart bjuder in dem till projekt där vi bedömer att mottagaren kommer att lyssna på deras synpunkter och förslag och där medlemmarnas bidrag har potential att leda till förändring.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content