Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Representationsgrupper

Funktionsrätt Skåne finns representerade i olika sammanhang för att bidra med vår kunskap och förståelse men också för att vi ska lära oss mer om olika delar av samhället. I dessa grupper vill vi föra fram de gemensamma budskapen som våra medlemsorganisationer har för att öka tillgängligheten i Skåne.

Arbetet i representationsgrupperna pågår över en längre tid och behöver inte vara knutet till specifika projekt.

I funktionshinderråden träffar vi varandra​

Funktionshinderråden är ett av de samverkansorgan som vi deltar i. Här träffar vi, och andra representanter för funktionshinderrörelsen, politiker och tjänstemän.

Vi för en kontinuerlig dialog med andra funktionshinderorganisationer i funktionshinderråden för att hitta gemensamma frågor att driva.

Idag finns det både ett centralt funktionshinderråd och flera inom Region Skånes olika förvaltningar.

Vi har fyra ledamöter i det centrala funktionshinderrådet.

Planeringsdelegationen förbereder aktiviteter

Funktionsrätt Skåne ingår även i en planeringsdelegation till funktionshinderrådet.

Planeringsdelegationen består av:

  1. brukarrepresentanter
  2. ledande politiker från regionstyrelse och nämnder.

Planeringselegationen förbereder funktionshinderrådets aktiviteter med olika teman.

Denna delegation är den enda samverkan som den skånska politiken har med funktionshinderrörelsen.

Flera händer som ligger i varandra - en symbol för samverkan.

Representationsgrupper Funktionsrätt Skåne sitter i:

  • Region Skåne Funktionshindersråd
  • MultiHelix
  • Sällsynt mitt i livet
Funktionsrätt Skåne
Skip to content