Representationsgrupper

Funktionsrätt Skåne finns representerade i olika sammanhang för att bidra med vår kunskap och förståelse men även för att lära oss mer om olika delar av samhället. I dessa grupper vill vi föra fram de gemensamma budskapen som våra medlemsorganisationer har för att öka tillgängligheten i Skåne.

Medverkan

Tanken med att Funktionsrätt Skåne är representerade i olika sammanhang är att skapa en djupare förståelse för de frågor som vi arbetar med hos våra intressenter och medlemmar.

Arbetet i representationsgrupperna pågår över en längre tid och behöver inte vara knutet till specifika projekt.