Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

I funktionshinderråden träffar vi varandra

Funktionshinderråden är en av olika samverkan som vi deltar i. Där träffar vi och andra representanter för funktionshinderrörelsen politiker och tjänstemän.

Vi för en kontinuerlig dialog med andra funktionshinderorganisationer i funktionshinderråden för att hitta gemensamma frågor att driva.

Idag finns det både ett centralt funktionshinderråd och flera inom Region Skånes olika förvaltningar.

Vi har fyra ledamöter i det centrala funktionshinderrådet.

Planeringsdelegationen förbereder aktiviteter

Funktionsrätt Skåne ingår även i en planeringsdelegation till funktionshinderrådet.

Planeringsdelegationen består av:

  1. brukarrepresentanter
  2. ledande politiker från regionstyrelse och nämnder.

Planeringsdelegationen förbereder funktionshinderrådets aktiviteter med olika teman.

Planeringsdelegationen är den enda samverkan som den skånska politiken har med funktionshinderrörelsen.

Representationsgrupper

Funktionsrätt Skåne finns representerade i olika sammanhang för att bidra med vår kunskap och förståelse men även för att lära oss mer om olika delar av samhället. I dessa grupper vill vi föra fram de gemensamma budskapen som våra medlemsorganisationer har för att öka tillgängligheten i Skåne.

Medverkan

Tanken med att Funktionsrätt Skåne är representerade i olika sammanhang är att skapa en djupare förståelse för de frågor som vi arbetar med hos våra intressenter och medlemmar.

Arbetet i representationsgrupperna pågår över en längre tid och behöver inte vara knutet till specifika projekt.

Representationsgrupper Funktionsrätt Skåne sitter i:

  • Region Skåne Funktionshindersråd
  • MultiHelix
  • Sällsynt mitt i livet
Funktionsrätt Skåne
Skip to content