Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Aktuella projekt

Projektverksamheten är viktig för oss. Det är genom den vi provar nya idéer. De kan handla om allt från bemötande i vården till hur delaktigheten kan öka i Skånes kulturliv. Gemensamt är att alla ska bidra till en ökad delaktighet i samhället. Ta del av våra aktuella projekt och se om det finns något du vill engagera dig i.
Omslagsbild Nationellt utvecklingsprojekt för implementering – NUP. En grupp människor framför lila bakgrund.

Nationellt utvecklingsprojekt för implementering – NUP

Projektet startades 2021 och är ett samarbetsprojekt mellan Innovation Skåne, RISE och Funktionsrätt Skåne. Projektet ingår i ett nationellt utvecklingsprojekt som syftar till utvärdering av eHälsolösningar.

Funktionsrätt Skånes roll i projektet är att introducera metoder för samskapande aktiviteter i syfte att stärka skånska medicintekniska företag att utveckla konkurrenskraftiga produkter, för att bli godkända enligt det medicintekniska direktivet.

CoDeAc handlar om hur eHälsotjänster bör utformas för att vara tillgängliga och användbara för alla, även för personer med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content