Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

En idéburen samarbetsorganisation

IMG_5807

Funktionsrätt Skåne arbetar för ett samhälle för alla. Tillsammans med våra 38 medlemsföreningar agerar vi som en samlad kraft för att göra skillnad. 

På Funktionsrätt Skåne ser vi samhället från ett helhetsperspektiv. Vi arbetar både med att belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Skåne och att aktivt agera för att åstadkomma positiva samhällsförändringar, detta för att skapa ett samhälle för alla.

Funktionsrätt Skåne är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och ger oss en viktig samhällsroll som inte kan fyllas av andra samhällsaktörer.

Höjdpunkter

Torsdagen den 23 februari 2023 medverkade Thomas P Larsson, verksamhetschef på Funktionsrätt Skåne i en panel kopplat till Funktionsrätt Sveriges lansering av utbildning för patientföreträdare.

Dagordningens punkter följdes och beslut samt fastställande av verksamhet- och ekonomisk plan för 2023 genomfördes.

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.

Under seminariet genomförde Thomas och Thilia ett mycket intressant samtal som leddes av Marcelo Rivano Fischer.

Bli medlem

Untitled-1
För att bli medlem i Funktionsrätt Skåne ska organisationen uppfylla ett par kriterier
Funktionsrätt Skåne
Skip to content