Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Användarmedverkan - kunskap som är svår att läsa sig till

Genom användarmedverkan kan du som utvecklare säkerställa att din produkt eller tjänst fungerar för dem som ska använda den. Allra störst effekt får du om du använder så kallade extremanvändare, personer med större svårigheter än andra. Fungerar produkten eller tjänsten för dem, så kan de allra flesta använda den.

Personer med egna levda erfarenheter av diagnoser, funktionsnedsättningar och olika svårigheter är experter på att leva med dessa. De kan bidra med perspektiv, insikter och kunskaper som är mycket värdefulla och som är svåra att läsa sig till eller få fram på annat sätt.

Ökat tryck på användarmedverkan

Idag ökar trycket från flera håll på att användare ska få vara med då produkter och tjänster utvecklas, testas, upphandlas och utvärderas. I vissa fall ställer lagen krav på användarmedverkan, men kraven kommer också från standarder samt från bidragsgivare och finansiärer.

Guide för användarmedverkan

Välkommen att kontakta oss om du är nyfiken på användarmedverkan. Du kan också ladda ner vår guide – Användarmedverkan i praktiken – Hur gör man? som vi tagit fram tillsammans med MedTech4Health, Innovation Skåne, Begripsam, Rise och CoDeAc.

Läs också den vetenskapliga artikeln: Co-designing with extreme users: A framework for user participation in Design Processes, av Stefan Johansson, Per-Olof Hedvall, Mia Larsdotter, Thomas P. Larsson, Catharina Gustavsson.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content