Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Vårt material

Här hittar du rapporter och arbetsmaterial som vi tagit fram. Materialen är i första hand framtagna för funktionshinderrörelsen och främst för att användas inom Funktionsrätt Skåne och våra arbetsområden. Men de är användbara för alla som arbetar med funktionshinderpolitik.

Våra material används av både politiker och tjänstemän, likväl som av funktionshinderrörelsens företrädare.

Materialen är skyddade genom upphovsrätten, men får fritt användas så länge Funktionsrätt Skåne står som producent.

Högar med skriftliga rapporter.

Metodboken

Metodboken är ett efterfrågat material som används inom kommuner och hos brukare. Boken ska hjälpa till att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Användarmedverkan i praktiken - Hur gör man?

En guide för användarmedverkan. Framtagen i samarbete med MedTech 4 Health, Begripsam, Innovation Skåne, Rise och CoDeAc.

Blanketter

Funktionsrätt Skåne
Skip to content