Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Vårt material

Här hittar du material som vi tagit fram. Vissa av materialen är äldre, men eftersom de ofta efterfrågas av våra medlemsorganisationer är de tillgängliga på vår hemsida.

På arbetsområden som är aktuella för oss har vi tagit fram rapporter och arbetsmaterial. Arbetsmaterialen är antingen till för intressepolitisk påverkan eller för organisationsutveckling av våra medlemsorganisationer.

Användbara för alla

Materialen är i första hand framtagna för funktionshinderrörelsen och främst för att användas inom Funktionsrätt Skåne och våra arbetsområden. Men de är användbara för alla som arbetar med funktionshinderpolitik. Våra material används av både politiker och tjänstemän, likväl som av funktionshinderrörelsens företrädare. Materialen är skyddade genom upphovsrätten, men får fritt användas så länge Funktionsrätt Skåne står som producent.

Metodboken

Metodboken är ett efterfrågat material som används inom kommuner och hos brukare. Boken ska hjälpa till att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Idéboken

Idéboken för kommunala funktionshinderråd hjälper dig som sitter med eller är nyfiken på att sitta med i ett funktionshinderråd.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content