Bli medlem

För att bli medlem i Funktionsrätt Skåne ska organisationen uppfylla ett par kriterier.

  • Organisationen har medlemmar i minst en tredjedel av Skånes kommuner.
  • Har verksamhet i Skåne.
  • Består huvudsakligen av personer med funktionsnedsättning, och/eller nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
  • Är representativ för den grupp personer med funktionsnedsättning som den företräder.
  • Är demokratiskt uppbyggd samt partipolitiskt och religiöst obunden.
  • Bygger på enskilda personers medlemskap med tillträde för alla som uppfyller medlemsorganisationens stadgar

Om din organisation är intresserad av att bli medlem, skriv till oss på info@funktionsrattskane.se
Funktionsrätt Skånes styrelse beslutar om medlemskap.