Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Vi samverkar med andra

Funktionsrätt Skåne är en regional paraplyorganisation med grunden i mänskliga rättigheter. Vår vision är ett samhälle där individer kan delta på lika villkor och har samma tillgång till demokratiska och samhällsviktiga institutioner. 

Vi samverkar med ett stort antal myndigheter och organisationer samt näringsliv. Ibland handlar det om att gemensamt lösa ett specifikt uppdrag, i andra fall om mer omfattande projekt där många aktörer är inblandade.

Två personer som lagt händerna i varandras händer - en symbol för samverkan.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content