Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Intressepolitik för funktionsrätt

Funktionsrätt Skåne är en intressepolitisk organisation som företräder ett stort antal personer med olika funktionsnedsättningar i Skåne. Vår roll är att bevaka och utveckla de frågor i samhället som våra medlemmar har intresse och behov av. Vi för sedan fram detta i flera olika samarbeten och opinionsarbete.

 

Utgår från mänskliga rättigheter

Utgångspunkten för vårt intressepolitiska arbete bygger på

Vid vårt årsmöte 2022 antog vi en ny intressepolitisk strategi. Den utgår från fyra strategiskt viktiga områden:

  •   Principen om universell utformning
  •  Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • Att förebygga och motverka diskriminering

Syftet är att dessa områden tillsammans ska bidra till ett tillgängligt och jämlikt samhälle för alla människor oavsett funktionsförmåga.

Läs vår intressepolitiska strategi.

Fötter på person som åker rulltrappa - bilden symboliserar vårt arbete med intressepolitik.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content