Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Samverkan på politisk nivå

Funktionsrätt Skåne är en intressepolitisk organisation som företräder ett stort antal personer med olika funktionsnedsättningar i Skåne. Vår roll är att bevaka och utveckla de frågor i samhället som våra medlemmar har intresse och behov av. Vi för sedan fram detta i flera olika samarbeten och opinionsarbete.

Utgår från mänskliga rättigheter

Utgångspunkten i vårt intressepolitiska arbete bygger mycket utifrån FN-s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska funktionshinderpolitiken utgår också från mänskliga rättighetsperspektivet.

Funktionsrätt Skåne antog vid sitt årsmöte 2022 en ny strategi för sin intressepolitiska strategi. Den utgår från fyra strategiskt viktiga områden:

  •   Principen om universell utformning
  •  Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • Att förebygga och motverka diskriminering

Syftet är att dessa områden tillsammans ska bidra till ett tillgängligt och jämlikt samhälle för alla människor oavsett funktionsförmåga.

Vår intressepolitiska strategi kan du läsa mer om genom att trycka här 

Fötter på person som åker rulltrappa.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content