Projekt

Huvudfinansiärer för de projekt som Funktionsrätt Skåne själva driver är Allmänna Arvsfonden och Region Skåne. Vi är också samarbetspartners i andras projekt.