God jul och gott nytt år

Under jul och nyår håller vi stängt på Funktionsrätt Skånes kansli. Den 7 januari är vi tillbaka igen med ny energi inför 2020. Under tiden går det bra att maila oss så svarar vi så snart vi kan efter ledigheten. 

Vill vi på kansliet vill passa på att tacka för ett bra och händelserikt 2019 och önska alla våra medlemmar, organisationer och samarbetspartners en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

 

Tack!

På bilden syns Thilia från vänster och Thomas bredvid i en trappa på riksdagen

Höstens Dialogmöte med Funktionsrätt Skåne 2019

Dagen teman var förutsättningar för deltagande i det digitala samhället och ombyggnationerna av Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Ämnena är viktiga för Funktionsrätt Skåne och våra medlemsorganisationer och präglade decembers dialogmöte som ägde rum på Börshuset i Malmö.

Stefan Johansson, Begripsam inledde Funktionsrätt Skånes dialogmöte den 3 december med att prata om förutsättningar för deltagande. Frågeställningen som dagens första presentation utgick från var ”Vem har bestämt att man måste ha en smart telefon för att få åka buss?” vilket lyfter den aktuella problematiken kring personer med funktionsnedsättningar och det digitala samhället. Funktionsrätt Skåne har under 2019 och kommer under 2020 arbeta mer aktivt kring förutsättningar för deltagande i det digitala samhället. Bland annat med projekt Bossfight, Framtidens hjälpmedel i Skåne och CoDeAc – samskapande av tillgängliga e-hälsotjänster.

Nya sjukhusområdet Malmö och Lund presenterades av Peter Lanbeck, programkontoret Region Skåne tillsammans med kollegor och patientrepresentant. Målet med ombyggnationerna av Skånes Universitetssjukhus, SUS i Malmö är att skapa bästa möjliga vårdmiljö. För att uppnå målet har programkontoret involverat såväl personal från verksamheten som patientrepresentanter i processen. Det har även byggts prov på patientrum och operationssalar i real storlek för att pröva hur miljöerna fungerar i praktiken. Peter Lanbeck och hans kollegor från programkontoret, Region Skåne menar att involveringen av personal från dagens verksamhet, patientföreträdare och provbyggnationerna löper parallellt med byggprocessen av Nya sjukhusområdet i Malmö. Utbytet däremellan är stort för att uppnå målet att skapa bästa möjliga vårdmiljö.

 

Vi på Funktionsrätt Skåne vill tacka våra medlemmar för en intressant dag! 

(Nedan visas ett urval på sex bilder från dialogmötet den 3 december)

Bild från sal i Börshuset där ett 50 tal deltagare syns bakifrån och Stefan Johansson, Begripsam presenterar längst fram. Peter Lanbeck, Chef för programkontoret Region Skåne. Tre deltagare som lyssnar på dagens presentationer. Från vänder sida en  man med grått hår, en ljushårig kvinna i mitten och en mörkhårig kvinna med glasögon till höger.Porträttbild på man med grått hår som intresserat lyssnar.En grupp bestående av fyra medlemmar diskuterar tillsammans i en soffgrupp under workshopen. Två kvinnor diskuterar leende med en tredje part som ej syns i bild.

 

 

 

 

 

Givande dagar i Stockholm med Funktionsrätt Skånes kansli och styrelse

Funktionsrätt – nationellt och regionalt

Tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Funktionsrätt Stockholms län diskuterades demokratisk samverkan. Funktionsrätt Stockholms län som är Funktionsrätt Skånes motsvarighet i Stockholmsregionen lyfte frågan hur vi kan utveckla samverkan med respektive region. Ordförande Annika Hassler menar att alla medlemsorganisationer ska känna sig delaktiga i verksamheten; en delaktighet och samhörighet som vi på Funktionsrätt Skåne instämmer i. Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige presenterade en aktuell organisationsöversyn – nationellt-, regionalt- och lokalt arbete.

 

Riksdagen

Under några timmar fick vi möjlighet att besöka riksdagen och träffa Rikard Larsson (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och Ardalan Shekarabi (S), socialförsäkringsminister. Förutom att presentera de breda ärenden som socialförsäkringsutskottet arbetar med lyftes frågan om ersättningspolitik. Beslut kan leda till att sjukersättningen ersätter aktivitetsersättningen. Rikard Larsson menar att det behövs studeras hur aktivitets- och sjukersättningen sammanhänger – “Politiken måste samlas och gå ihop i frågan om förändringar inom arbetsförmedlingen”. Vidare diskuterades frågan om att Sverige bör ha system som hjälper människor att komma ut i samhället och få meningsfull sysselsättning. I nuläget finns det svårigheter i att ersättningar kompletterar varandra och det kan resultera i att människor som pendlar mellan de olika ersättningsformerna utesluts. Som avslut på ett givande möte mellan Funktionsrätt Skånes kansli och styrelse med Rikard Larsson och Ardalan Shekarabi visades riksdagens byggnad med storslagna salar och kammare.

 

Disputation – Kognitiv tillgänglighet 

Efter mötet på riksdagen begav sig Funktionsrätt Skåne till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH för Stefan Johanssons disputation. Hans doktorsavhandlingen handlar i grova drag om tillgänglighet i det digitala samhället. Avhandlingen bidrar till en bättre förståelse för förutsättningarna för deltagande i det digitala samhället och i designprocesserna som medför det. Forskningen har genomförts tillsammans med tre grupper: personer med kognitiva funktionsnedsättningar, personer med psykiska hälsoproblem och hemlösa.

Stefan Johansson, Begripsam bidrar regelbundet till Funktionsrätt Skåne med sin kunskap och erfarenhet. Det är med glädje vi gratulerar Stefan till sin nya titel, doktor Stefan Johansson!

Bilder

Från vänster Thomas Larsson, Rikard Larsson och Thilia NybergHela Funktionsrätt Skåne är uppställda i en vacker trappa på riksdagenStyrelsen och Rikard Larsson i en kammare på raksdagen

Stefan Johansson på scen under disputationen på KTHFrån vänster Gerd, Björn, Thomas och John från Funktionsrätt Skåne på disputationsfestenProfessor Jan Gulliksen samtalar med en man och en kvinna runt ett ståbord på disputationsfesten Stefan Johansson i mitter får ta emot en doktorshatt av hela gänget från Begripsam

Pilotgrupp – Bossfight

I måndags den 28 oktober träffades deltagare i Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer för att få information om den kommande pilotgruppen i projektet Bossfight. Under kvällen presenterade Thomas, Funktionsrätt Skåne bakgrunden till projektets uppkomst, Stefan, Begripsam förklarade hur Bossfight som metod används och Thilia, Funktionsrätt Skåne presenterade samarbetet med Skånes Universitetssjukhus, SUS och det parallella projektet som SUS driver i relation projekt Bossfight.

Nästa steg i projektet är att tillsätta en pilotgrupp med 5 – 7 deltagare från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer. Pilotgruppen ska under november utbildas i arbetet med att synliggöra Bossfight – motkrafter på offentliga miljöer. Därefter, i början av 2020 ska pilotgruppen utföra fältbesök och leta Bossfights på mottagningar och avdelningar inom SUS.

Deltagare från Funktionsrätt Skåne, en man och en kvinna. Mannen till vänster lyssnar intresserat på presentationen och kvinnan intill antecknar.Thilia informerar om projekt BossfightStefan Johansson, Begripsam, visar på tavlan en illustration av motkrafter - Bossfights.

Innovation Skåne

Den 18 september träffade Thilia och Thomas från Funktionsrätt Skåne Anders Östergren och Fred Kjellsson på Innovation Skåne. Under mötet diskuterades  gemensamma projekt som avslutats samt framtida samarbete. Ett av de tidigare projekten är “Patient Innovationssluss” som utfördes under 2017 i samarbete med Funktionsrätt Skåne, Innovation Skåne och Funka. Mer om det projektet kan du läsa här.

 

Vidare diskuterades hur Innovation Skåne kan bidra med idéer och innovation kopplat till verksamhetsutveckling i kommande projekt som Funktionsrätt Skåne arbetar med. Mer information om detta kommer så håll utkik!

På bilden syns Thilia och Thomas från Funktionsrätt Skåne samt Anders Östergren och Fred Kjellsson från Innovation Skåne

2019 års Dialogmöte

I veckan gick Funktionsrätt Skånes årliga Dialogmöte av stapeln. Tillsammans med många deltagare från Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer diskuterade vi såväl framtida projekt och utmaningar, som pågående och avslutade projekt.

Teman som Projekt Bossfight och SDV, Skånes Digitala Vårdsystem stod i fokus under dagen. Deltagarna arbetade flitigt i olika workshops som resulterade i betydelsefullt material för projekten. Mer information om projekten kommer, så håll utkik!

Avslutningsvis vill vi på Funktionsrätt Skånes Kansli, tillsammans med styrelsen tacka våra deltagare i medlemsorganisationerna för en fantastisk och lärorik dag!

Vänligen,

Thomas och Thilia, Funktionsrätt Skåne

Stefan Johansson från Begripsam presenterar projektet Bossfight.Två glada kvinnor njuter av lite frisk luft mellan presentationer och workshops.På bilden syns en av Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationers deltagare. Personer har långt hår och talar med inlevelse i mikrofon.

Vikten av delaktighet i sjukskrivningsprocesser

På bilden syns Anja Nyberg

För Region Skåne är sjukskrivning en viktig del av patientens behandling. Om patienten behöver sjukskrivning så ska den vara rätt, lagom, säker och jämställd. Anja Nyberg, strateg och projektledare på avdelningen för hälso-och sjukvårdstyrning på Region Skåne, delger i en intervju om den personliga kontakt med HSO och hennes uppdrag. Patientsäkerhet lyfter Anja Nyberg genom att poängtera delaktighet; att patienten vet vad nästa steg i behandlingen är samt vem patienten ska kontakta om individen har frågor kring sin sjukskrivning.

Samordning 

Hur tycker Region Skåne att patientsäkerheten kopplat till sjukskrivningsprocessen fungerar i praktiken? Region Skåne har krav på att alla sjukskrivande enheter ska ha en rehabiliteringskoordinator som ska finnas som stöd för både patienten och läkaren.
— På många ställen fungerar kontakten och samordningen bra, men vården har fortfarande strukturella förbättringar att utveckla för att uppnå kontinuitet och trygghet för patienten; nästa steg ska vara känt, säger Anja Nyberg.

Region Skåne och HSO har en kontinuerlig kontakt för informationsutbyte inom olika områden, både vad som sker i nuläget och kommande insatser. Vidare utgår uppdraget från att arbeta med ledning och styrning inom området försäkringsmedicin, med målsättning att öka kunskapen samt skapa förutsättning för samordning kring patienten. Anja Nyberg menar att kontinuerlig kontakt mellan Region Skåne och HSO är viktigt för hennes uppdrag.

Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna

De utmaningar det försäkringsmedicinska arbete står inför är att göra rätt. Vidare innebär det att sjukskrivningen är en medveten del av behandlingen, anpassad efter individen och att det finns en tydlig plan för patienten. Något som Anja Nyberg menar är kopplat till dels mötet mellan läkare och patient men även stöd av rehabiliteringskoordinator för samordning kring patienten. Att psykisk ohälsa ökar bland unga individer i dagens samhälle är också en utmaning som framkommer under intervjun.

— Jag oroar mig för att psykisk ohälsa ökar för de unga i samhället. Ett steg i rätt riktning är att inte medikalisera livet, avslutar Anja Nyberg med.

Kansliet är tillbaka

Stora blommor med berg och solnedgång i bakgrunden.

Vi på Funktionsrätt Skånes är åter på kansliet efter en solig och härlig semester!

Med ny energi ser vi nu fram emot en höst med spännande utmaningar tillsammans med våra intresseorganisationer.

Kansliet går på semester och är åter vecka 32

Grusstig och äng i solnedgången.

Funktionsrätt Skånes kansli går på semester och därför stängs kansliet ner mellan vecka 27-32. Den 5 augusti är vi tillbaka med ny energi och redo för höstens spännande utmaningar.

 

Vi på Funktionsrätt Skåne önskar er alla en trevlig sommar! 

Thilia är ny på kansliet – välkommen!

Thilia Nyberg

 

Thilia Nyberg är ny medarbetare på Funktionsrätt Skånes kansli, från och med juni. Thilia kommer bland annat att arbeta med vår intressepolitik, kommande projekt och kommunikationsarbete. Thilia är i grunden beteendevetare och har stor erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor kopplat till mänskliga beteenden och relationer. Här får vi lära känna Thilia lite närmare.

 

Du har en mångfacetterad och spännande bakgrund. Vill du berätta lite om den och om dig själv?

– Men tack! Jag är ju relativt nyinflyttad till Malmö efter tio år i Göteborg. Jag har ett stort intresse för hälsa och fysisk aktivitet, vilket underlättar både för mig och min fysiska kropp i det dagliga livet. Tidigare arbetade jag som gyminstruktör och är certifierad Body Attack instruktör inom konceptet Les Mills. Vill du veta mer om det och mitt intresse för hälsa och fysisk aktivitet så fråga gärna, då det är ett ämne jag älskar att prata om. Genom åren har jag kommit i kontakt med hälso- och sjukvården på olika plan, dels som anhörig men också av egen person. Hälso- och sjukvårdsfrågor ligger mig därför varmt om hjärtat. Jag applicerade ämnet på min kandidatexamen inom beteendevetenskap, där jag studerade människors intresse för artificiell intelligens inom bland annat hälso- och sjukvårdsområdet. Mitt intresse för digitalisering kopplat till människors beteende tror jag kommer berikas genom mitt kommande arbete på Funktionsrätt Skåne och dess intressepolitiska frågor. Nu senast har jag studerat ledarskap och organisation på Malmö Universitet men ser nu fram emot att lämna studietiden bakom mig och för ett nytt kapitel i livet.