Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Morgondagens handikapp förening

Funktionsrätt Skåne har, genom enkäter och samtal med förenings- och organisationsledare, tittat på en del av de problem som handikapprörelsen står inför. Medlemmarnas behov förändras.

Drygt två tredjedelar av de tillfrågade organisationerna uppger att de har svårt eller ganska svårt att nå och få nya medlemmar.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content