Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Möten i vården

Projektets mål var att ta fram ett informations- och studiematerial om bemötandet inom vården. Som resultat av projektet finns studiematerialet ”Möten i vården”.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Förtroendenämndens kansli och Funktionsrätt Skåne. Materialet som togs fram trycktes i 40 000 exemplar och distribuerades till alla vårdanställda i Region Skåne.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content