Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Tankesmedjan

Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.

Vi går mot ett samhälle med fler och fler äldre och en ökad etnisk mångfald.

  • Allt fler verksamheter inom stöd, omsorg och vård drivs av privata entreprenörer.  Hur påverkar vi kvalitet och utbud i dessa verksamheter?
  • Valfrihet är honnörsord för många politiker, men vems valfrihet är det?
  • Många organisationer har svårt att både få och engagera medlemmar. Vad söker ”morgondagens medlem” och hur arbetar vi med den nya idealiteten?
  • Vad vill samhället, kommuner och landsting, ha ut av handikapprörelsen för att fortsätta att stödja den?
  • Vilka verksamheter är det viktigt att organisationerna kan erbjuda sina medlemmar ur ett framtidsperspektiv?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras i projekt Tankesmedjans arbetsgrupp. Projektet kommer att arrangera seminarier och ta fram diskussionsmaterial som är tillgängliga för samtliga medlemsorganisationer.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content