Vi sitter med i ett antal referensgrupper tillsammans med olika intressenter. Förutom detta jobbar vi även aktivt med projekt i olika storlekar. Nedan listar vi en del av dem vi jobbar tillsammans med för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

  • Region Skåne
  • Begripsam AB
  • Kollektivtrafiken (Skånetrafiken)
  • Folktandvården
  • Södra sjukvårdsregionen
  • SUS
  • Innovation Skåne