Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

19 februari 2018

Rapsfält.

Tankesmedjan

Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.

Rapsfält.

Redskapsboden

”Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet” är ett projekt vars mål var att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Skog och hav.

Idéer och innovationer

Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funka. Tillsammans tog vi fram en fungerande idésluss som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar.

Funktionsrätt Skåne
Skip to content