Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

19 februari 2018

Orange blommor.

Brukarkvalitet

Projektets målsättning var att ta fram ett kvalitetsinstrument som utgår från brukaren, testa detta och ge utbildning om kvalitet. Brukarkvalitet har sitt ursprung i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och skyldigheterna att hålla en god kvalitet och regelbundet utvärdera densamma.

Brukarkvalitet Läs mer »

Vallmoblommor på en äng och sol.

Möten i vården

Projektets mål var att ta fram ett informations- och studiematerial om bemötandet inom vården. Som resultat av projektet finns studiematerialet ”Möten i vården”. Projektet genomfördes i samarbete mellan Förtroendenämndens kansli och Funktionsrätt Skåne. Materialet som togs fram trycktes i 40 000 exemplar och distribuerades till alla vårdanställda i Region Skåne. Redovisning Slutrapport (PDF, öppnas i nytt

Möten i vården Läs mer »

Funktionsrätt Skåne
Skip to content