Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Uppdrag Plushälsa

Funktionsrätt Skåne driver Uppdrag Plushälsa med stöd från Allmänna Arvsfonden och syftet är att hjälpa medlemsorganisationer att starta hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Med hälsoaktiviteter menas motionsgrupper, samtals-/självhjälpsgrupper, grupper med syfte att bryta social isoleringmatlagningsgrupper för bättre kost.

De första grupperna startades i oktober 2009 och sedan dess har 17 grupper startat på 5 olika orter i Skåne. I Landskrona har ett grupp elöverkänsliga startat en sånggrupp, i Lund finns Qigong för rörelsehindrade och i Malmö finns två grupper med Qigong för hörselskadade. Under våren har fyra olika matlagningsgrupper startat. I Lund har de i samarbete med Skånes Livsmedelsakademi tagit in en kock som på ett inspirerande sätt berättar och bl.a. lär ut hur de styckar en kyckling och bäst ansar en fänkål. I Malmö har man valt att låta en matlagningsintresserad medlem i gruppen vara den som visar och inspirerar de andra till att våga prova att laga mer vegetarisk mat och prova nya produkter som t.ex. quinoa.

Vissa föreningar väljer att bjuda in medlemmar från andra föreningar för att få ihop ett tillräckligt antal för att starta, medan andra föreningar väljer att starta själva. Alla sätt är tillåtna. Det viktiga är att det handlar om aktiviteter som ökar hälsan och välbefinnandet hos personer med funktionsnedsättning!

Funktionsrätt Skåne och projekthandläggarna ger stöd till de föreningar som startar hälsoaktiviteter genom hjälp att bilda en arbetsgrupp med andra föreningar för att planera den nya verksamheten, att hitta volontärer och sätta ihop inbjudan till deltagare. Man kan också få viss form av startpaket av material.

Funktionsrätt Skåne kan också erbjuda ett ekonomiskt stöd till den eller de föreningar som själva ska stå för planering och genomförande av aktiviteten. Vi kommer att göra viss utvärdering som t.ex. kan innebära frågeformulär eller intervju med vissa deltagare för att Uppdrag Plushälsa ska kunna redovisa sitt resultat till sina bidragsgivare. Kontakta oss för att få mer information om projektet samt hur vi kan hjälpa din förening att starta hälsoaktiviteter.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Du kanske även vill läsa om:

Måndagen den 24 april 2023 skakade Gerd Winoy Mowitz, ordförande i funktionsrätt Skåne och Per Einarsson, ordförande för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden hand på att ingå ett avtal. Funktionsrätt Skåne ser avtalet som en möjlighet att föra dialog och utveckla samarbeten med Regions Skånes olika verksamheter.
Den 26 april kallades ordförande och ombud till Funktionsrätt Skånes årsmöte. På Stiftsgården Åkersberg i Höör samlades representanter från 21 av Funktionsrätt Skånes 38 medlemsorganisationer och totalt var vi 45 personer. Med skriv- och teckentolkar på plats samt fungerande hörslinga i lokalen kunde vi uppnå den tillgänglighet vi kräver.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content