Inlägg av antonioriveras

Ett eget liv

För att öka inflytandet över det egna livet arbetade vi i projektet med samtalsgrupper, talespersoner och metodframtagning. Som ett resultat tog vi dessutom fram en metodbok som fortfarande går att beställa från vårt kansli.

Mainstreaming

Projekt Mainstreaming utgick från den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” och var ett samarbete mellan fem läns-HSO och några kommun-HSO.

Uppdrag Plushälsa

Funktionsrätt Skånes projekt Uppdrag Plushälsa erbjuder stöd till föreningar som är intresserade av att starta hälsoaktiviteter för sina medlemmar. Samarbete med andra föreningar uppmuntras!

Tankesmedjan

Projekt Tankesmedjan har till uppgift att titta på handikapprörelsen och framtiden. Samhället förändras hela tiden och handikapprörelsen behöver också förändras, om vi skall fortsätta att vara ett alternativ och ett stöd för människor med funktionsnedsättningar.

Redskapsboden

“Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet” är ett projekt vars mål var att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idéer och innovationer

Projektet drevs under 2017 av Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne och Funka. Tillsammans tog vi fram en fungerande idésluss som hanterar allt från idémottagning till spridning. Projektportalen finns kvar.

Delaktig Kultur

Delaktig Kultur drivs 2017 – 2018. Syftet är att öka delaktigheten i Skånes kulturliv bland våra medlemsorganisationer. Projektet är därför uppbyggt i tre delar: Behov, aktivitet och dialog.

Avslutade projekt

Vi har genomfört många projekt genom åren. Här kan du läsa om dem. Samtidigt får du reda på vad som är viktigt för oss att arbeta med.

Gemensamt för alla våra projekt är att de ska öka delaktigheten i samhället. Oavsett om det handlar om funktionshinderrörelsens framtid eller barn med funktionsnedsättningar är syftet att vår rörelses perspektiv och kunskap ska bidra till samhällets utveckling.