Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

DigiHealth

Funktionsrätt Skåne deltar i EU finansierade projektet DigiHealth. Projektägare är Innovation Skåne med delprojektägare Funktionsrätt Skåne, Ideon och Karlskrona Kommun. Funktionsrätt Skånes roll i projektet är att introducera metoder för samskapande aktiviteter i syfte att stärka skånska medicintekniska företag att utveckla konkurrenskraftiga produkter, för att bli godkända enligt det medicintekniska direktivet. Funktionsrätt Skånes roll är även att bidra med tillgänglighetsperspektivet genom våra medlemmars behov. Intresset för användarinvolvering är stort både regionalt, i den offentliga sektorn och i den privata sektorn. Projektets målsättning är att bidra till digital- och grön omställning för innovationer inom ehälso-området.

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Innovation Skåne har bjudit in oss att vara delaktiga i ett projekt som kallas Digi Health. I projektet samarbetar små och medelstora företag, vårdgivare och kunskapspartners för att testa och utveckla nya tjänster. Målet är att med innovationsstöd bidra till att vårdgivarna får tillgång till bättre vårdtjänster.  Men även att bidra i utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster. Målen leder i sin tur till ökad digitalisering och hållbarhet samt fler arbetstillfällen.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content