Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Digi Health har skapat nya samarbeten och ökad kunskap om tillgänglighet

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge. Projektet har också arbetat för att främja samarbetet mellan små och medelstora företag och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Inom projektet har flera aktiviteter genomförts. Bland annat:

  • flera seminarier, varav två med fokus på tillgänglighetsfrågor
  • innovationstöd till företag
  • framtagandet av lathund och innovationsguide. 

Funktionsrätt Skåne har bidragit med kunskap om hur tillgänglighet kan komma till nytta i ehälsoområdet för att förbättra tillgängligheten för alla användare. 

Ökad kunskap och nya insikter

Projektet har lett till ökad kunskap om hur processerna bör se ut när nya digitala tjänster och produkter utvecklas för vården. Företagen som utvecklar tjänsterna vet nu mer om patienternas behov samt hur vården är organiserad. Offentlig verksamhet har i sin tur lärt sig mer om hur de kan samarbeta med små nystartade företag. Vi på Funktionsrätt Skåne har lärt känna viktiga aktörer som vill utveckla vården i Skåne, aktörer som är intresserade av att lyssna på oss.

Utvärderingen av projektet visar att Funktionsrätt Skåne bidragit med ett stort mervärde till projektet. De har bidragit till att skapa insikter och lösningar med stark användarorientering. Detta har skapat affärsmässiga värden för flera företag.

Björn Lagnevik, Projektledare för Digi Health och innovationsledare på Innovation Skåne.

Leder till nytt projekt

Nu finns planer på att använda denna nya kunskap och dessa kontakter i ett nytt projekt. Exakt hur detta kommer utformas är ännu inte klart, men det kommer handla om hur digitala tjänster och produkter kan bidra till bättre vård till fler. Här är det viktigt att patientens behov står i fokus och att funktionsrättsperspektivet tas tillvara i alla led.

Facebook
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Syftet med projektet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Resultatet visar att det är tydligt att upplevelsen av hjälpmedlet går utöver själva sortimentet och produkterna. Det kan vara svårt att hitta information om vilka hjälpmedel som finns och att förstå vem som kan tillhandahålla hjälpmedlet. Det finns också svårigheter kopplade till rådgivning, träning i att använda hjälpmedel och löpande support.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content