Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Digi Health har skapat nya samarbeten och ökad kunskap om tillgänglighet

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge. Projektet har också arbetat för att främja samarbetet mellan små och medelstora företag och offentliga aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Inom projektet har flera aktiviteter genomförts. Bland annat:

  • flera seminarier, varav två med fokus på tillgänglighetsfrågor
  • innovationstöd till företag
  • framtagandet av lathund och innovationsguide. 

Funktionsrätt Skåne har bidragit med kunskap om hur tillgänglighet kan komma till nytta i ehälsoområdet för att förbättra tillgängligheten för alla användare. 

Ökad kunskap och nya insikter

Projektet har lett till ökad kunskap om hur processerna bör se ut när nya digitala tjänster och produkter utvecklas för vården. Företagen som utvecklar tjänsterna vet nu mer om patienternas behov samt hur vården är organiserad. Offentlig verksamhet har i sin tur lärt sig mer om hur de kan samarbeta med små nystartade företag. Vi på Funktionsrätt Skåne har lärt känna viktiga aktörer som vill utveckla vården i Skåne, aktörer som är intresserade av att lyssna på oss.

Utvärderingen av projektet visar att Funktionsrätt Skåne bidragit med ett stort mervärde till projektet. De har bidragit till att skapa insikter och lösningar med stark användarorientering. Detta har skapat affärsmässiga värden för flera företag.

Björn Lagnevik, Projektledare för Digi Health och innovationsledare på Innovation Skåne.

Leder till nytt projekt

Nu finns planer på att använda denna nya kunskap och dessa kontakter i ett nytt projekt. Exakt hur detta kommer utformas är ännu inte klart, men det kommer handla om hur digitala tjänster och produkter kan bidra till bättre vård till fler. Här är det viktigt att patientens behov står i fokus och att funktionsrättsperspektivet tas tillvara i alla led.

Facebook
LinkedIn
Email

Fler aktuella projekt

Den 21 februari anordnade Funktionsrätt Skåne ett 2 timmars slut-webbinarium tillsammans med Begripsam och Freja eID. Webbinariumet innehöll presentation, slutsats och viktiga insikter som synliggjorts i projektet – Betala med ansiktet som finansierats av Post- och telestyrelsen, PTS.
Funktionsrätt Skåne utgår från att produkter och tjänster blir bättre om användare är med och bidrar med sina levda erfarenheter, behov och ideér. Guiden för användarmedverkan har vi på Funktionsrätt Skåne arbetat fram i samarbete med Innovation Skåne, Rise, Begripsam och CoDeAc. Erfarenheter från tidigare projekt där våra medlemmar har varit delaktiga har används som grund för guiden.
Den 24 augusti 2022 föreläser Thomas Larsson, Fuktionsrätt Skåne om brukar- och patientinvolvering på en medicintekninsk mässa i Göteborg. Inom ramen för Medtech4health pratar Thomas om hur man involverar personer med egen erfarenhet i ämnet och hur personer med funktionsnedsättning tillför ett extremanvändarperspektiv.
Innovation Skåne har bjudit in oss att vara delaktiga i ett projekt som kallas Digi Health. I projektet samarbetar små och medelstora företag, vårdgivare och kunskapspartners för att testa och utveckla nya tjänster. Målet är att med innovationsstöd bidra till att vårdgivarna får tillgång till bättre vårdtjänster.  Men även att bidra i utvecklingen av små och medelstora företags nya digitala hälsotjänster. Målen leder i sin tur till ökad digitalisering och hållbarhet samt fler arbetstillfällen.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content