Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Slutrapport i PTS projektet- Betala med ansiktet

Genom projektet Betala med ansiktet har vi visat att det är tekniskt möjligt att identifiera sig med ansiktet i bussar och på tåg, eller vid hållplatser och perronger. Projektet visar dels att tekniken finns idag, men också att många personer med funktionsnedsättning klarar av att använda den om den byggs in i enkla koncept. Tekniken med ansiktsigenkänning har diskuterats och testats av medlemmar i Funktionsrätt Skånes medlemsorganisationer. Den är inte integritetskränkande och kan inte spåra vad personer gör. Rätt hanterad kan denna teknik användas med respekt för individers rätt till integritet.

Idag är det svårt för många att köpa biljetter

Ett enklare sätt att betala för kollektivtrafikresan skulle kunna leda till stor förbättring av livssituationen för många med funktionsnedsättning, en grupp som ofta inte har så många andra alternativ för resor. Många personer med funktionsnedsättning kan idag inte köpa biljetter i kollektivtrafiken. De finns grupper som inte uppfyller bankers krav på att få BankID. Andra grupper har BankID, men klarar inte att använda de tjänster (appar och webbsidor) som säljer biljetter. Dessutom är det få platser där resenärer kan köpa biljetter manuellt.

Teknik för ansiktsigenskänning

Syftet med projektet Betala med ansiktet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.

Projektet syftade också till att skapa ett intressepolitiskt underlag för att kunna ställa krav på förenkling av digitala tjänster. Genom att tekniskt bevisa att detta är möjligt kan vi som intresseorganisation ställa krav utifrån vissheten att vi redan visat att det är möjligt.

Tryck här för att läsa den fullständiga rapporten Slutrapport Betala med ansiktet

Facebook
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Resultatet visar att det är tydligt att upplevelsen av hjälpmedlet går utöver själva sortimentet och produkterna. Det kan vara svårt att hitta information om vilka hjälpmedel som finns och att förstå vem som kan tillhandahålla hjälpmedlet. Det finns också svårigheter kopplade till rådgivning, träning i att använda hjälpmedel och löpande support.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content