Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Gemensam tågresa tydliggjorde brister i tillgänglighet

Skånetrafikens personal fick en lärorik dag när projektgruppen för Nya Generationens Öresundståg tillsammans åkte tåg i slutet på maj. Totalt var vi en grupp på drygt 20 personer, många av oss med en eller flera funktionsnedsättningar, som reste från tre orter för att mötas i Hässleholm. Syftet med resan var att ge Skånetrafiken kunskap för att kunna beställa nya mer tillgängliga Öresundståg.

Se vad som fungerar och inte fungerar

Var på perrongen ska jag stå? Hur får jag kontakt med tågvärden så att hen kan lägga ut rampen till mig? Var får min rullstol plats? Vad kan jag hålla mig i? Hur vet jag var vi är? Under resan blev många av de svårigheter som projektdeltagarna lyft fram på tidigare workshops, påtagliga för alla i gruppen. Bland annat såg vi att ramper, kontraster, toaletter och utrop kan utformas betydligt bättre på kommande fordon.

Framme i Hässleholms C började dagens stora utmaning – att transportera sig från perrongen. För flera rullstolsanvändare i gruppen gick det att använda hissen med några millimeters marginal. För ett par permobilanvändare gick det inte alls, de fick ta en lång omväg för att nå resans mål. 

En del av projekt Nya generationens Öresundståg

Tågresan var en del i Funktionsrätt Skånes samarbete med Skånetrafiken för att de ska kunna köpa in nya tillgängliga Öresundståg. Projektet inledes hösten 2023 med en enkät och följs nu upp med fyra workshops. I projektet deltar personer från ett stort antal av våra medlemsorganisationer. Tillsammans har projektdeltagarna en mycket bred och djup erfarenhet av funktionsnedsättningar och en stark vilja att bidra till utveckling. Tågresan var den tredje av fyra planerade workshops. Redan har vi bidragit med mycket kunskap till Skånetrafiken. Samtidigt har vi lärt oss massor själva genom att lyssna på varandra och diskutera oss fram till lösningar som fungerar för de allra flesta. 

Den fjärde workshopen sker till hösten. Då kommer vi att summera vad som är viktigt att tänka på för att utforma tillgängliga fordon. Därefter kommer Skånetrafiken sätta ihop sin kravspecifikation till intresserade fordonsleverantörer.

Läs mer om våra metoder och arbetssätt.

Facebook
LinkedIn
Email

Fler aktuella projekt

Nu är projektet för nya mer tillgängliga Öresundståg igång. I mitten på mars samlades projektgruppen för en första workshop i Malmö.
Den 21 februari anordnade Funktionsrätt Skåne ett 2 timmars slut-webbinarium tillsammans med Begripsam och Freja eID. Webbinariumet innehöll presentation, slutsats och viktiga insikter som synliggjorts i projektet – Betala med ansiktet som finansierats av Post- och telestyrelsen, PTS.
Den 24 augusti 2022 föreläser Thomas Larsson, Fuktionsrätt Skåne om brukar- och patientinvolvering på en medicintekninsk mässa i Göteborg. Inom ramen för Medtech4health pratar Thomas om hur man involverar personer med egen erfarenhet i ämnet och hur personer med funktionsnedsättning tillför ett extremanvändarperspektiv.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content