Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Framtidens hjälpmedel i Skåne

Projektet är nu avslutat och det resulterade i en rapport som du kan se utdrag ur nedan: 

Resultatet visar att det är tydligt att upplevelsen av hjälpmedlet går utöver själva sortimentet och produkterna. Det kan vara svårt att hitta information om vilka hjälpmedel som finns och att förstå vem som kan tillhandahålla hjälpmedlet. Det finns också svårigheter kopplade till rådgivning, träning i att använda hjälpmedel och löpande support.

Förutom ökad kommunikation mellan organisationer och regionen finns också behov av en plattform där användare av hjälpmedel kan informera varandra, ge tips om produkter och diskutera lösningar. Detta behov framstod tydligt vid de träffar som genomfördes i början av projektet.

Ett problem som identifierats är att nya produkter tycks ha svårt att finna sin väg in i sortimentet. Det förefaller som om det både beror på att sortiment och sortimentslistor i sig konserverar ett befintligt sortiment men också på att personal som arbetar med förskrivning inte har tid att förkovra sig och hålla sig uppdaterade i vilka nya produkter som finns.

I arbetet för att ta fram rapporten genomfördes enkäten ”Framtidens hjälpmedel i Skåne – En undersökning av Funktionsrätt Skåne om Region Skånes hjälpmedelssortiment”. Enkäten sändes ut i maj 2020 och avslutades i juli 2020. Den vände sig till personer med alla typer av funktionsnedsättningar eller till anhöriga. Det var 356 personer som svarade på enkäten och de personerna hade fått sina hjälpmedel från Region Skåne, sin kommun eller så har de köpt sina hjälpmedel själva. Några hade också fått hjälpmedel från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Undersökningen visar att:

  • Det är svårt för brukare att hitta Region Skånes digitala sortimentkatalog
  • När man väl har hittat katalogen är den svår att använda
  • Katalogen riktar sig genom nuvarande utformning mer till professionen än denenskilde brukaren
  • Det är svårt för en enskild individ att ha synpunkter på sortiment

————————————————————————————————————————————————————————

Vad är Framtidens hjälpmedel i Skåne? 

Projektet grundas i intresset av att undersöka frågor som rör kvalitet, information, kommunikation och tillgänglighet gällande hjälpmedel och hanteringen av hjälpmedel i Skåne. Framtidens hjälpmedel i Skåne var från början ett ettårigt projekt som blev förlängt till tvåårigt projekt. Projektet drivs av Funktionsrätt Skåne i samverkan med Region Skånes. Samarbetet gör att projektet når en bredare målgrupp genom Funktionsrätt Skånes kanaler och en träffsäkerhet genom Region Skåne som organisation.

Om projektet 

Funktionsrätt Skåne tog under 2019 initiativ till ett projekt som studerar hjälpmedelsförsörjningen i Skåne ur ett brukarperspektiv. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar och förbättringsmöjligheter på området ur brukarens perspektiv, både när det gäller hjälpmedelssortimentet och förskrivningsprocesserna. De tre delarna som projektet är indelat i är:

  • Kartläggning av hjälpmedelsförsörjningen i Skåne
  • Inhämtning av brukarnas synpunkter på Region Skånes befintliga hjälpmedelssortiment
  • Föreslå förbättringar på Region Skånes hjälpmedelsverksamhet
Facebook
LinkedIn
Email

Avslutade projekt

Nu avslutas projektet Digi Health där Funktionsrätt Skåne tillsammans med Innovation Skåne, Ideon Innovation och Karlskrona kommun arbetat med att öka tillgängligheten till eHälsotjänster för vårdtagare i Skåne och Blekinge.
Syftet med projektet var att utveckla en möjlighet att bekräfta digitala köp med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Projektet använde kollektivtrafiken som exempel men tekniken ska kunna användas på flera områden.
Vi menar att alla ska kunna ta del av kulturlivet på lika villkor som andra. Det innebär att förutom att uppleva kulturella uttryck ska alla kunna utöva och prova dessa uttryck. I arbetet vill vi väcka intresse för kultur, och främja ökat engagemang och aktivitet på kulturområdet.
Som en avslutning i projektet Betala med ansiktet som Funktionsrätt Skåne har drivit tillsammans med Begripsam och Freja eID bjuder vi in till ett avslutande gratis webbinarium där resultatet i projektet kommer att presenteras.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content