Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Framtidens hjälpmedel i Skåne

Funktionsrätt Skåne tog under 2019 initiativ till ett projekt som studerar hjälpmedelsförsörjningen i Skåne ur ett brukarperspektiv.

Resultatet visar att det är tydligt att upplevelsen av hjälpmedlet går utöver själva sortimentet och produkterna. Det kan vara svårt att hitta information om vilka hjälpmedel som finns och att förstå vem som kan tillhandahålla hjälpmedlet. Det finns också svårigheter kopplade till rådgivning, träning i att använda hjälpmedel och löpande support.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content