Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse.

Redskapsboden

“Redskapsboden – Från FN-konvention till vardagsverklighet” är ett projekt vars mål är att förenkla och förverkliga användandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Redskapsboden består av flera olika delar

Första delen av Redskapsboden var att ta fram ett digitalt test där du kan testa nio olika vardagssituationer mot FN-konventionen. Utöver de elektroniska verktygen, har Funktionsrätt Skåne att genomfört utbildningar som ökar kunskaperna om FN-konventionen och hur den kan användas i det intressepolitiska arbetet, dels utveckla en metod för att i samarbete med olika aktörer i samhället tillgodose de behov som finns i relation till konventionen. Det följdes upp med förslag på åtgärder samt faktahäften, vilka du hittar i menyn till vänster.

Konventionskollen

Här testar du om nio olika vardagssituationer lever upp till FN-konventionen.

Konventionskollen

Åtgärder

Åtgärder – vad du själv kan göra och vart du ska vända dig

Det finns också faktahäften som tagits fram

Konventionskollen har ett nytt utseende och lever nu upp till Funktionsrätt Skånes tillgänglighetskrav. Testet är ett bra sätt att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar vardagsnära.
Funktionsrätt Skåne
Skip to content