Färgglad fjäril och färgglada blommor.

Konventionskollens nya utseende

Konventionskollen har ett nytt utseende och lever nu upp till Funktionsrätt Skånes tillgänglighetskrav. Testet är ett bra sätt att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar vardagsnära.

Rebecka Hansen är handläggare på Funktionsrätt Skåne och har arbetat mycket med Konventionskollen. Nu får hon berätta om vad som är nytt i uppdateringen.

Konventionskollen är uppdaterad och med ett nytt utseende. Hur har testet förbättrats?

– Vi har under hösten 2016 vidareutvecklat Konventionskollen i samarbete med Funka. Den första versionen av testverktyget levde inte upp till våra högt ställda tillgänglighetskrav. Därför valde vi att förbättra tillgängligheten och användarvänligheten med hjälp av Funkas expertis. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Konventionskollen är nu mer användarvänlig, tillgängligheten har förbättrats och designen har blivit snyggare, berättar Rebecka Hansen.

Hur kan våra medlemsorganisationer använda sig av Konventionskollen?

– Medlemmar i våra medlemsorganisationer kan gå in och göra de olika testen i Konventionskollen. Genom att göra ett test får du en fingervisning om situationen verkar leva upp till FN-konventionen eller inte. Konventionskollen är alltså ett pedagogiskt verktyg som gör FN-konventionen mer vardagsnära och begriplig, fortsätter Rebecka.

Hur är det med resultaten? Går de att använda?

– De testresultat som kommer in sammanställer vi. Efterhand analyserar vi svaren för att få en uppfattning om hur tillgängliga olika vardagsmiljöer är i förhållande till FN-konventionen. Nu när Konventionskollen har vidareutvecklats har vi också större möjligheter att skapa nya frågeområden och test. På så sätt kan vi använda Konventionskollen som ett mätinstrument i olika delar av vårt arbete. Jag upplever att FN-konventionen, även kallad ”Funktionsrättskonventionen”, håller på att få en allt viktigare status i funktionshinderpolitiken. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med ökad inkludering och mänskliga rättigheter, alla ska kunna vara delaktiga i samhället, på lika villkor, avslutar Rebecka.

Dela detta inlägg på: